Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO)

Nieuws

Jaarvergadering vakgroep Veehouderij, donderdag 27 januari 2000 om 10.00 uur in Hotel Schiphol Hoofddorp

Op donderdag 27 januari 2000 houdt de vakgroep Veehouderij haar jaarvergadering. Aan de orde komen onder andere het jaarverslag 1999, het werkplan voor 2000 en de begroting voor 2000. U bent van harte welkom tijdens deze vergadering.

Inleiding, vergaderstukken en stand van zaken mest- en mineralenbeleid

De vergadering begint met een inleiding van de heer S.J. Schenk, voorzitter van de vakgroep, over een aantal actuele onderwerpen binnen de veehouderij in het afgelopen en komende jaar. Vervolgens komen de vergaderstukken aan de orde: het verslag van de jaarvergadering in 1999, het Jaarverslag 1999, het werkplan 2000 en de begroting voor het jaar 2000.
Als onderwerp voor de jaarvergadering is het mest- en mineralenbeleid gekozen. Aan de hand van stellingen wordt de aanwezige leden gevraagd hoe de (W)LTO verder moet met het mest- en mineralenbeleid. De heer C. Wierda, beleidsmedewerker Mest en mineralen van LTO Nederland, zal kort de stand van zaken toelichten. De heer S.J. Schenk leidt de discussie. Tijdens de informele lunch tenslotte kunnen aanwezigen bijpraten met leden en collega-bestuurders.

Plaats en tijd
De jaarvergadering van de vakgroep begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Hotel Schiphol, Rijksweg A4 in Hoofddorp.

19-01-2000

Deel: ' Jaarvergadering vakgroep Veehouderij WLTO '
Lees ook