persbericht, jaarverslag 1998 stichting hivos

in 1998 ondersteunde ontwikkelingsorganisatie hivos ruim 750 partnerorganisaties in afrika, azik en latijns-amerika. aan hun activiteiten besteedde hivos meer dan 94,5 miljoen gulden.
het grootste deel van dat geld verwierf hivos uit fondsen van de nederlandse overheid (met name het medefinancieringsprogramma) en de eu. de inkomsten stegen met 5 procent tot ruim 101 miljoen gulden.

hivos kent vijf speerpunten: economie en krediet, kunst en cultuur, vrouwen en ontwikkeling, milieu, mensenrechten en aids. zijn partners - lokale particuliere organisaties en instituties zijn actief op deze terreinen. hivos beschouwt krediet als een belangrijk instrument in de bestrijding van armoede. naast schenkingen zet hivos waar mogelijk kredieten in: leningen, garanties en deelnemingen. de kredietportefeuille bedroeg in 1998 18,9 miljoen gulden (1997: 15,2 miljoen). daarvan liep 15,9 miljoen via het hivos triodos fonds, dat hivos en triodos bank in 1994 oprichtten. bijna de helft kwam terecht bij lokale kredietinstellingen. de andere helft bestond uit producentenkrediet: veelal leningen en exportfinancieringen aan agrarische en ambachtelijke ondernemers die hun best doen om producten te vervaardigen onder mens- en milieuvriendelijke omstandigheden.

de noord-zuid spaarrekeningen bij triodos bank bieden particulieren in nederland de mogelijkheid om bij te dragen aan deze vorm van ontwikkelingssamenwerking. zij kunnen bovendien borg staan voor een deel (minimaal tien procent) van het risico. het aantal borgstellingen steeg in 1998 tot 220.

voor steun aan kunst en culturele activiteiten riep hivos in 1995 het hivos cultuur fonds in het leven. de culturele uitgaven in 1998 stegen tot 5,7 miljoen gulden. vooral in latijns-amerika en de cariben nam het aantal partners op dit gebied sterk toe.

hivos beschouwt samenwerking met maatschappelijke organisaties in nederland als essentieel voor zijn internationale activiteiten. om krachten te bundelen, expertise uit te wisselen en het draagvlak in nederland te vergroten. hivos ging in de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden aan met onder meer het aids fonds, fair trade organisatie, international film festival rotterdam, milieudefensie en terre des hommes. in 1998 sloot hivos een alliantie met wemos en startte besprekingen met een aantal andere organisaties.

Deel: ' Jaarverslag 1998 stichting Hivos verschenen '
Lees ook