tiel, 16 juli 2001

jaarverslag 2000 rijksrecherche
grote onderzoeken vergen veel capaciteit

drie grote fraude- en corruptieonderzoeken hebben in 2000 een groot deel van de capaciteit van de rijksrecherche opgeslokt. de aandacht voor de onderzoeken naar strafbaar handelen van de voormalige burgemeester van rotterdam, naar fraude en verduistering door gemeenteambtenaren in den helder en corruptie van douaneambtenaren op de luchthaven schiphol heeft tot gevolg dat het aantal in 2000 afgehandelde zaken door de rijksrecherche is afgenomen naar 215. in 1999 werden 282 zaken afgewerkt. dat blijkt uit het jaarverslag van de rijksrecherche over het jaar 2000.

de rijksrecherche, de politiedienst die valt onder het college van procureurs-generaal, waakt over de integriteit van de overheid. de dienst onderzoekt integriteitsaantastingen als de overheid of een overheidsfunctionaris als partij zelf in het geding is en er (de schijn van) partijdigheid zou zijn indien een andere instantie en de schade die corruptie toebrengt aan de geloofwaardigheid van het overheidsapparaat, heeft dit delict de hoogste prioriteit. ook in 2000 komt in de cijfers tot uitdrukking: 39,2 procent van de afgewikkelde zaken betrof corruptie en fraude (36,3 procent in 1999).

de meeste onderzoeken van de rijksrecherche in 2000 werden verricht naar politieambtenaren: 41 procent. dit is relatief minder dan in andere jaren (52,8 procent in 1998). deze daling wordt veroorzaakt door de aandacht voor de eerder genoemde grote onderzoeken. deze aandacht ging deels ten koste van onderzoeken binnen de reguliere politie waarin corruptieachtige elementen aanwezig waren, maar waarbij de ernst van de corruptie nog niet duidelijk was. deze onderzoeken kwamen vaker dan gewenst voor rekening van de interne onderzoekers van de politie.

voor de rijksrecherche als organisatie was 2000 een gecompliceerd jaar. in januari kwam de rijksrecherche in de belangstelling te staan als gevolg van het verschijnen van het rapport "Naar gerichte inzet en sturing" van de Commissie Functioneren Rijksrecherche. Naar aanleiding van dit rapport heeft het College van procureurs-generaal een aantal maatregelen genomen, waarvan een groot deel in 2000 en begin 2001 is ingevoerd. Zo is de aanwijzing voor de inzet van de Rijksrecherche gewijzigd en is er een landelijk coördinerend officier van justitie voor de Rijksrecherche aangetreden. Daarnaast wordt de organisatiestructuur van de dienst gewijzigd en is de centrale commissie rijksrecherche - onder voorzitterschap van de portefeuillehoudend procureur-generaal - begin 2001 met haar werkzaamheden gestart.

Het jaarverslag van de Rijksrecherche kunt u downloaden van de website van de Rijksrecherche. Klik hieronder om naar de website van de Rijksrecherche te gaan:

website Rijksrecherche

| terug |

Deel: ' Jaarverslag 2000 Rijksrecherche '
Lees ook