Actueel

Jaarverslag 2001 van de vreemdelingenkamers Rechtbank Den Haag


Bron: Landelijk Stafbureau Vreemdelingenkamers 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 17-06-2002

In het jaarverslag van de vreemdelingenkamers van de rechtbank Den Haag kunt u lezen wat de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen voor de vreemdelingenkamers in 2001 zijn geweest. Zo was een belangrijke gebeurtenis de invoering van de Vreemdelingenwet 2000. De voorbereiding op maar ook de invoering van de wet is een intensieve periode geweest voor alle vreemdelingenkamers. Rechters, secretarissen en administratief personeel werden opgeleid en bijgeschoold. Systemen en registratievoorschriften moesten worden aangepast. In het jaarverslag valt tevens te lezen over de nieuwe naam van het stafbureau en de vastgestelde missie. Verder zijn na een opleidingsperiode vijf vreemdelingenkamers in zes rechtbanken gestart. Tevens is in het rapportagejaar het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken in Haarlem opgericht en operationeel geworden. Sindsdien worden alle vreemdelingenzaken vanuit Haarlem over de vreemdelingenkamers verdeeld.
Tot slot wordt een overzicht geboden van de kwantitatieve gegevens. Het Jaarverslag 2001 is te vinden op de site van de vreemdelingenkamers.
Ga naar
https://www.rechtspraak.nl/landelijk_stafbureau_vreemdelingenzaken/s-g ravenhage/jaarverslag/default.htm

Zoekwoorden:

Deel: ' Jaarverslag 2001 van de vreemdelingenkamers Rechtbank Den Haag '
Lees ook