Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Persbericht

---
Rijswijk, 3 juli 2002

Jaarverslag CBR 2001:
Ruim een kwart meer motorexamens

Het aantal motorexamens is in een jaar tijd met ruim een kwart gestegen: de praktijkexamens met 27 procent en de theorie-examens met 24 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) dat vandaag is verschenen. De stijging werd grotendeels veroorzaakt doordat aspirant motorrijders wachtten tot hun eenentwintigste om direct op een zware motor te mogen rijden. Tot die leeftijd is alleen een lichte motor van maximaal 25 Kw toegestaan. Maar ook de groeiende populariteit van het motorrijden sprak in 2001 een woordje mee. De stijging lijkt voorlopig nog niet ten einde. In de eerste vijf maanden van dit jaar deden nog eens twintig procent meer aspiranten motorexamen in vergelijking met dezelfde periode in 2001.

Afgelopen jaar nam ook de belangstelling onder publiek en professionals voor bij- en nascholing toe. Het CBR noteerde een toename van 62 procent bij de rijvaardigheidsadviezen voor ervaren beroepschauffeurs. Daarnaast waren steeds vaker pleidooien te horen voor een periodieke toets voor automobilisten en motorrijders. Het CBR vindt dat zo'n toets de vorm van een vrijwillig rijadvies moet hebben.

Het CBR leidde in 2001 92 nieuwe examinatoren op. Voor het derde achtereenvolgende jaar werd zo paal en perk gesteld aan het risico van te lange reserveringstermijnen.

Vergrijzing

Het aantal rijbewijsbezitters van zeventig jaar en ouder dat een medische Verklaring van geschiktheid aanvroeg om het rijbewijs te verlengen, groeide fors met 25 procent. Deze tendens, die nauw samenhangt met de vergrijzing van de samenleving, is al enkele jaren gaande. Algemeen directeur Vaessen noemde de groei van het aantal aanvragen voor een medische Verklaring van geschiktheid "zorgelijk": "De basistaak van het CBR is mensen mobiel te houden. Als oudere rijbewijsbezitters te lang wachten met hun aanvraag, groeit de kans dat wij hen moeten afwijzen. Maar wie eerder komt, kunnen wij vaak nog heel goed helpen, bijvoorbeeld met een aanpassing van de bril." De medisch adviseurs van het CBR keurden 97 procent van alle aanvragers goed, één procent meer dan in 2000.

Vorig jaar rondde de directie het overleg over de toekomstige positie van het CBR af met een convenant met de minister van Verkeer en Waterstaat. Tot 2008 houdt het het monopolie op het afnemen van rijexamens en mag tegelijk actief zijn op de markt van verkeer en mobiliteit. Voorwaarde is wel dat beide activiteiten strikt gescheiden blijven. "Er is in Europa geen instituut dat zo'n breed scala aan diensten levert", aldus de heer Vaessen.


---

Voor nadere informatie (uitsluitend voor de redactie): Hans Fontijn, hoofd In- en Externe Betrekkingen, telefoon (070) 372 05 08 of 06-55 140 810

Deel: ' Jaarverslag CBR 2001 Ruim een kwart meer motorexamens '
Lees ook