Gemeente Zoetermeer

Aantal klachten stabiel

Jaarverslag gemeentelijke Ombudscommissie

Onlangs heeft de gemeentelijke Ombudscommissie het jaarverslag over
1998 uitgebracht. Uit het jaarverslag blijkt dat er iets minder klachten zijn ingediend dan het jaar daarvoor. De Ombudscommissie is een onafhankelijk orgaan waarbij u kunt klagen over de wijze waarop gemeentelijke organen u hebben behandeld.

Opvallend is het feit dat de Ombudscommissie, in tegenstelling tot andere jaren, in 1998 geen rapporten heeft uitgebracht. De reden hiervoor is dat in 1998 geen klachten zijn ingediend bij de commissie die dusdanig ernstig waren dat daarover een rapport moest worden uitgebracht.

Bevoegdheid
De Ombudscommissie is in 1998 40 keer mondeling benaderd, tegen
44 klachten in 1997. De mondelinge klachten varieerden van het gedrag van een buurman, een huursubsidieprobleem of een aanvraag voor een WVG-voorziening. Daarnaast zijn in 1998 47 schriftelijke klachten ingediend (56 in 1997). In het merendeel van de gevallen was de Ombudscommissie niet bevoegd over deze klachten te oordelen. In de verordening van de Ombudscommissie is namelijk bepaald dat deze commissie geen onderzoek mag instellen als de klacht betrekking heeft op algemeen gemeentebeleid of op de inhoud van gemeentelijke regels of voorschriften waarvoor een andere administratiefrechtelijke voorziening openstaat.

Gemeente © Zoetermeer oktober 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Jaarverslag gemeentelijke Ombudscommissie Zoetermeer '
Lees ook