ING


Amsterdam, 20 april 1999

Jaarverslag ING Groep vandaag verschenen

Vandaag heeft ING Groep het Jaarverslag 1998 gepubliceerd. In het jaarverslag ligt de nadruk op enerzijds de beschrijving van de gang van zaken in het afgelopen boekjaar en anderzijds de strategie van en vooruitzichten voor ING Groep. Met het oog op de omvang, is de jaarrekening, met toelichting en additionele informatie, voor het eerst opgenomen in verkorte vorm. Het ING Groep Jaarverslag 1998 is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

De volledige, wettelijke jaarrekening verschijnt vandaag in een afzonderlijke uitgave. Deze uitgave bevat ook informatie volgens US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) en voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De ING Groep Jaarrekening 1998 komt beschikbaar in het Nederlands en Engels.

In verband met de beursnotering aan de New York Stock Exchange verschijnt begin mei het Annual Report on Form 20-F, overeenkomstig US GAAP en SEC-richtlijnen.

ING Groep zal in mei weer een cd-rom uitbrengen als aanvulling op het jaarverslag. Op de cd-rom zullen de heer Van der Lugt, voorzitter van de Raad van Bestuur, en enkele externe deskundigen zich over een aantal ING-thema's uitspreken. Daarnaast bevat de cd-rom ING-informatie in beeld en geluid. De cd-rom is tweetalig, Nederlands en Engels.

Voorts publiceert ING Groep in begin mei het Milieujaarverslag. Het vierde Milieujaarverslag rapporteert over de voortgang van het milieubeleid in 1998 en bevat een aantal doelstellingen voor 1999. Het Milieujaarverslag verschijnt in het Nederlands en Engels.

Het Sociaal Jaarverslag verschijnt op 6 mei 1999. In het Sociaal Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde sociale beleid in 1998 en wordt ingegaan op de belangrijkste trends die invloed hebben op het personeelmanagement. Verder worden de hoofdlijnen van het sociaal beleid voor de komende drie jaar uiteengezet.

De Algemene Vergadering voor Aandeelhouders wordt gehouden op 7 mei 1999 om 14.00 uur in de Forumzaal van het RAI Congrescentrum te Amsterdam.

Deel: ' Jaarverslag ING Groep verschenen '
Lees ook