fin00000.750 jaarverslag imf 1999 Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 14:3 RTF


DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17-12-1999

Onderwerp

jaarverslag IMF 1999

Hierbij zend ik u ter informatie enkele exemplaren van het jaarverslag 1999 van het Internationaal Monetair Fonds. Dit jaarverslag is ook via het internet beschikbaar (www.imf.org). Op uw verzoek kan ik u extra exemplaren van het jaarverslag doen toekomen.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

namens deze,

Drs. R. Keller

DE DIRECTEUR BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Jaarverslag Internationaal Monetair Fonds 1999 '
Lees ook