Kerken in Aktie

Datum: 23/07/2002

Bron: kerkinactie

Kerkinactie zamelde in 2001 34 miljoen euro in

Kerkinactie ontving in 2001 voor haar totale werk 34 miljoen euro uit giften van kerken, particulieren en overige instellingen. Daarmee staat Kerkinactie, het samenwerkingsverband voor missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland van dertien kerken waaronder de Samen op Weg-kerken, in de top tien van fondsenwervende instellingen in Nederland. In het jaarverslag van het CBF over 2000 komt Kerkinactie in het fondsenoverzicht op de vierde plaats, na Foster Parents, de Kankerbestrijding en het Nederlandse Rode Kruis. Het CBF jaarverslag 2001 is nog niet verschenen.

Wanneer aan baten van 34 miljoen uit eigen fondsenwerving overige inkomsten worden toegevoegd, zoals aandelen van Kerkinactie in nationale acties van de Samenwerkende Hulporganisaties en subsidies van derden komen de totale baten in 2001 uit op 46 miljoen euro. ( 101.479274,-gulden). Ten opzichte van 2000 laten de cijfers een lichte groei zien van een half miljoen euro (2%). Het percentage kosten fondsenwerving bedroeg in 2001 10,8%. Deze gegevens staan vermeld in het jaarverslag dat zojuist is verschenen. De cijfers zijn gebaseerd op de door de accountants goedgekeurde jaarrekening.

De inkomsten stelden Kerkinactie in staat in 2001 ruim 900 projecten van partners wereldwijd en in Nederland te steunen. De projecten bewegen zich op de terreinen van diaconaat en missionair werk in Nederland, zending, werelddiaconaat, kinderprogramma's en noodhulp in het buitenland. Zowel in Nederland als in het buitenland werkt Kerkinactie met partnerorganisaties of intermediaire groepen die dichtbij de doelgroepen, meestal de meest kwetsbare mensen in een samenleving, staan.

Deel: ' Jaarverslag Kerkinactie opbrengst 2001 34 mijoen euro '
Lees ook