Gemeente Wageningen

Jaarverslag Klachten 2001 ter inzage

Volgens de Algemene wet bestuursrecht moet de gemeente binnengekomen schriftelijke klachten registreren en jaarlijks publiceren. Eén van de belangrijkste motieven om de afhandeling van klachten serieus te nemen en meer inzichtelijk te maken, is het optimaliseren van de relatie burger-gemeente en het verbeteren van de dienstverlening. Met het oog hierop beperkt de gemeente Wageningen zich niet tot de wettelijke plicht, maar gaat verder, in die zin dat eveneens de bevindingen, conclusies en afhandelingtermijnen inzichtelijk gemaakt worden. Bovendien wordt voor het eerst het een en ander in de vorm van een jaarverslag aangeboden.

Het 'Jaarverslag 2001 Klachten Gemeente Wageningen' ligt vanaf 26 juni 2002 ter inzage in het informatiecentrum, stadhuis, Markt 22.

Zoekwoorden:

Deel: ' Jaarverslag Klachten 2001 ter inzage in Wageningen '
Lees ook