Gemeente Den Helder

Jaarverslag Klachtenregeling Politie:

betreft: "Iedere klacht is een gratis advies"
week: week 03

Met bovenstaand uitgangspunt in gedachten worden de klachten bij de Politie Noord-Holland Noord bekeken.

Uit het pas verschenen jaarverslag over de klachtenregeling Politie Noord-Holland Noord blijkt dat ten opzichte van 1997 het aantal klachten in 1998 met 19% is afgenomen. Toch verdienen een aantal aspecten nog steeds speciale aandacht. Dit zijn met name het tijdig afhandelen van een klacht en daarnaast het vergroten van de deskundigheid van de politie.

Het merendeel van de klachten, ongeveer 80%, kon met een bemiddelingsgesprek worden afgesloten. In de gevallen waarin dat niet mogelijk was, werd de klacht afgehandeld door de korpsbeheerder of door de Hoofdofficier van Justitie. Van deze klachten werd 74% ongegrond verklaard. Tevens beschrijft het jaarverslag een aantal gegronde en deels gegronde klachten.

Een exemplaar van dit jaarverslag ligt ter inzage bij het Centraal Informatie Punt (CIP) in het stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder en bij de politiebureaus in de regio.

_________________________________________________________________

laaste verandering: januari 20, 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Jaarverslag Klachtenregeling Politie Den Helder ter inzage '
Lees ook