expostbus51


KEMPEN EN CO

Jaarverslag Orange Global Property Fund

De intrinsieke waarde per aandeel Orange Global Property Fund (OGPF) steeg in het boekjaar 1998/1999, dat de periode omvat van 1 oktober 1998 tot en met 30 september 1999, met 29,9 van EUR 7,26 naar EUR 9,43 (voor winstuitdeling) ultimo september 1999. Voorgesteld wordt over het boekjaar 1998/1999 een dividend uit te keren van EUR 0,20. De beurskoers van OGPF steeg in de verslagperiode van EUR 7,26 naar EUR 9,50. Het aantal uitstaande aandelen daalde tot 5.393.813 stuks. Het eigen vermogen per 30 september 1999 bedroeg EUR 50,9 miljoen.

.Van de drie regio.s waarin Orange Global Property Fund belegt, heeft Europa de beste vooruitzichten. In de meeste Europese markten zal de sterke vraag naar vastgoed bij een beperkt aanbod een opwaarts effect op de prijzen hebben. De verwachtingen omtrent een verdere groei van de winsten van vastgoedondernemingen zijn daarmee goed. Daarnaast zijn de waarderingen van vastgoedfondsen over het algemeen gunstig., aldus de heer B.L. Brouwer, fund manager bij Kempen Capital Management.

Op 10 november was de intrinsieke waarde per aandeel EUR 9,44 (+0,1) en de beurskoers EUR 9,60
(+1,1).

Het jaarverslag 1998/1999 is naar verwachting beschikbaar op 30 november a.s.

Amsterdam, 11 november 1999

De Directie
Kempen Capital Management N.V.


----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------


- Voor het aanvragen van het jaarverslag kan contact worden opgenomen met mevrouw N. Koenen of mevrouw M. van de Pas (tel. 020 - 5571.371)


- Voor nadere informatie inzake het fonds kan contact worden opgenomen met de heer B.L. Brouwer of de heer F. Tuin (tel. 020 - 5571.371)


----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

Profiel Orange Global Property Fund

OGPF is een beleggingsfonds met een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde vastgoedfondsen. De beleggingen worden geselecteerd uit circa 150 (veelal gespecialiseerde) vastgoedfondsen, werkzaam en beursgenoteerd in circa 25 landen. De doelstelling van OGPF is een structureel betere performance dan een gewogen gemiddelde van de belangrijkste Salomon Smith Barney World Property landenindices.

OGPF is een (semi) .open end. beleggingsfonds en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Omdat het fonds onder meer belegt in buitenlandse beleggingsmaatschappijen kan daarnaast de zogenaamde fictief rendement regeling (gedeeltelijk) gelden. OGPF is aan Amsterdam Exchanges genoteerd. De beurskoers zal zich onder normale omstandigheden rond (maximaal 2,5 boven resp. 1,5 beneden) de intrinsieke waarde per aandeel bewegen. De Directie wordt gevoerd door Kempen Capital Management N.V., een 100 dochteronderneming van merchant bank Kempen & Co N.V., gespecialiseerd in vermogensbeheer.

11 nov 99 09:30

Deel: ' jaarverslag Orange Global Property Fund '
Lees ook