Gemeente Tilburg

21 juni 2012

Jaarverslag RCF Kenniscentrum Handhaving Zuidwest-Nederland

451 wiettelers Midden- en West-Brabant hebben ook uitkering Door gegevens van 1191 gesnapte wiettelers te koppelen aan uitkeringsbestanden, is gebleken dat 451 (38%) van die wiettelers ook een uitkering hebben. Dat blijkt uit het recent verschenen Jaarverslag 2011 van RCF Kenniscentrum Handhaving Zuidwest-Nederland. Het RCF coördineert vanuit de gemeente Tilburg de samenwerking tussen overheden, zoals politie, Belastingdienst en andere uitkeringsinstanties. Het doel van die samenwerking is fraude met sociale voorzieningen op te sporen en te voorkomen.
Het RCF, dat landelijk in negen regio's actief is, ondersteunt gemeenten op het brede gebied van handhaving. Dat wil zeggen: gemeenten in staat te stellen om fraudeurs op te sporen, maar ook om mensen die bepaalde voorzieningen niet gebruiken, daarop te wijzen. Veel inspanningen zijn gericht op preventie: hoe kan de gemeente fraude met uitkeringen en voorzieningen voorkomen? De bedragen die daardoor worden bezuinigd lopen al gauw in de miljoenen, zo blijkt uit het zojuist verschenen Jaarverslag van RCF Zuidwest-Nederland. Het RCF in deze regio behaalde een totaal financieel resultaat van ruim vier miljoen euro. Hierbij gaat het met name om het stopzetten van onterecht verstrekte uitkeringen en fiscale fraude. Bestanden koppelen
In sommige gevallen worden de resultaten behaald door het koppelen van gegevensbestanden. Het RCF is al jaren actief op dit gebied. Dat levert opmerkelijke resultaten op, zo blijkt uit het jaarverslag. Daarin wordt onder meer het 'project hennepteelt' behandeld. In de loop van 2010 en 2011 heeft de Regiopolitie Midden- en West-Brabant van alle 1191 mensen waarbij een wietplantage is aangetroffen de naam doorgegeven aan het RCF. Die heeft de namen gekoppeld aan bestanden van UVB, SVB en gemeente. 451 mensen uit deze groep bleken een uitkering te hebben (38%). Voor de regio Zuidwest-Nederland heeft dit project circa een miljoen euro aan resultaat opgeleverd; inmiddels wordt bestudeerd hoe de koppeling landelijk kan worden ingevoerd. RCF Kenniscentra Handhaving
Auke Blaauwbroek (wethouder Sociale Zaken van de gemeente Tilburg) is voorzitter van het regionale platform dat verantwoordelijk is voor de aansturing van het RCF Zuidwest. Uit het landelijke jaaroverzicht 2011-2012 blijkt dat de samenwerkende overheid steeds succesvoller wordt. Vandaag hebben een groot aantal wethouders tijdens een breed bestuurlijk overleg in Utrecht dit jaaroverzicht ontvangen. Het overzicht geeft een helder beeld van de resultaten die verspreid over het land zijn behaald.
Sinds 2003 kent Nederland integrale samenwerking op het terrein van handhaving in de sociale zekerheid. Diverse organisaties werken intensief met elkaar samen om onrechtmatige uitkeringsverstrekking te voorkomen en te bestrijden. De coördinatie in de negen regio's waarin Nederland is onderverdeeld wordt verzorgd door de RCF Kenniscentra Handhaving. Ieder RCF werkt vanuit een centrumgemeente. Voor de regio Zuidwest is dit de gemeente Tilburg.

Deel: ' Jaarverslag RCF Kenniscentrum Handhaving Zuidwest-Nederland '
Lees ook