Sociale Verzekeringsbank

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

Jaarverslag Sociale Verzekeringsbank

Jaarverslag SVB: 25 miljard euro aan 4,5 miljoen klanten De SVB heeft in 2001 ruim 25 miljard euro overgemaakt aan 4,5 miljoen klanten. Zowel de hoogte van de totale uitkering als het aantal klanten is daarmee gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het net verschenen jaarverslag 2001.De SVB is een grote uitvoeringsorganisatie op het gebied van sociale verzekeringen in Nederland. De SVB voert onder meer de AOW, Algemene nabestaandenwet (Anw), de kinderbijslag en het Persoonsgebonden Budget uit voor klanten in binnen- en buitenland.De AOW blijft met 2.365.636 gerechtigden de wet met het grootste aantal klanten. Het aantal gerechtigden neemt al jaren gestaag toe. De regeling met het kleinste aantal gerechtigden is voor de SVB de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers: 159 gerechtigden.
De Regeling Persoonsgebonden Budget maakte afgelopen jaar een forse groei door. In 2001 groeide het aantal budgethouders naar 36.582. Een jaar eerder waren dat er nog 22.618.

De kosten per klant voor de uitvoering van de wetten en regelingen bleef in de meeste gevallen nagenoeg gelijk. Zo bedroegen de kosten per gerechtigde voor de AOW 44 euro, voor de Anw 168 euro en voor de kinderbijslag 41 euro. Voor de PGB zijn de kosten per budgethouder ten opzichte van 2000 hoger uitgevallen door een stijging van de huisvestingskosten en relatief hoge systeemkosten. Door de sterke groei van het aantal budgethouders zijn de gemiddelde kosten per klant overigens lager uitgevallen dan voor 2001 was begroot.

Zoekwoorden:

Deel: ' Jaarverslag Sociale Verzekeringsbank '
Lees ook