Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Groningen 09/23/99

Jaarverslag Stichting Veiligheidszorg Groningen/ Donderdag 23 september 1999

Steeds meer stadswachten in reguliere baan

Het jaarverslag 1998 van de Stichting Veiligheidszorg Groningen laat zien dat steeds meer stadswachten via de stichting in een reguliere baan terecht komt. In 1998 stroomden 27 medewerkers vanuit de organisatie uit naar een baan als beveiligingsmedewerker of politiesurveillant. De opvulling van de ontstane vacatures loopt niet optimaal. Derhalve zal in 1999 een nieuwe werving starten teneinde in februari 2000 een nieuwe opleiding te kunnen vullen.

Het jaarverslag laat zien dat de aktiviteiten van de stichting zich steeds meer uitbreidt. Medewerkers kwamen als stadswacht binnen door middel van de Melkertregeling. Deze regeling is inmiddels omgezet in een In en Doorstroom regeling. Behalve de stadswachten heeft de stichting ook medewerkers in dienst die als receptionist of assistent arrestantenbewaker werkzaam zijn. Het aantal personeelsleden van de Stichting is terug gelopen van 110 medewerkers naar 94. Dit is veroorzaakt door de overstap naar andere onderdelen van het korps of andere organisaties.

Het taken pakket van de medewerkers stadswachten is verder uitgebreid. De taken waarvoor de medewerkers zijn ingezet beslaan een toezichthoudende functie, een signalerende en preventieve functie en verwijzingsfunctie. Zij oefenen hun taak uit in de openbare ruimten, waar zij een laagdrempelige aanspreekfunctie hebben. Ook is in het afgelopen jaar door de medewerkers veel aandacht besteed aan een aantal bijzondere projecten. Zo werden de stadswachten ingezet bij fiets graveeracties tijdens de Keiweek, voorlichtingsacties op scholen over het verkeer , vakantieproject tegen woninginbraken en het vuurwerkproject aan het eind van het jaar. Bij het project brandgang werden de hekken en sloten van brandgangen in inbraakgevoelige wijken gecontroleerd. Naast deze projecten besteden de stadswachten veel tijd aan het houden van toezicht op overlastplekken.

De functie van assistent arrestant verzorgers is in 1998 als nieuwe functie ontwikkeld. Hiervoor werden oudere werklozen geworven in verband met specifieke functie eisen. De assistent arrestant verzorger ondersteunt de groep arrestanten verzorgers van Regiopolitie Groningen in het cellencomplex.

De Stichting Veiligheidszorg Groningen is in het leven geroepen door de gemeente Groningen en Regiopolitie Groningen. In samenwerking met de Stichting Weerwerk van de Dienst Sociale Zaken en Werk van de Gemeente Groningen worden medewerkers geworven en getoetst aan de kriteria van de Melkertregeling.
De Stichting is inmiddels in gesprek met diverse gemeenten in de provincie Groningen om het takenpakket van de stichting en het aantal medewerkers in de regio Groningen uit te breiden .

Voor nadere informatie afdeling voorlichting politie tel. 050-5995010

Deel: ' Jaarverslag Stichting Veiligheidszorg Groningen '
Lees ook