Ingezonden persbericht


---
Innovatie is creatief mensenwerk

Onder het motto 'Innovatie is creatief mensenwerk' heeft Syntens aan opdrachtgevers en samenwerkingspartners haar tweede externe jaarverslag gepresenteerd.

Daarin vertelt demissionair minister van Economische Zaken, mevrouw Jorritsma, dat innovatie meestal een complex proces is. Om innovatie succesvol te laten zijn, is het nodig meerdere bedrijfsonderdelen aan te pakken en opnieuw op elkaar af te stemmen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 31 mei bij Flevodruk in Harderwijk, ontving directeur Markt en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken, de heer De Groene, het bijzondere jaarverslag dat ook een schetsboek is.

Meer dan technologie
"Innovatie is meer dan technologie alleen. Wanneer men over innovatie praat, gaat het al snel over de nieuwste technologische ontwikkelingen. Kleine chips, auto's op zonne-energie of nieuwe machines. Het gaat vrijwel altijd over tastbare zaken," schetst algemeen directeur Paul ten Kroode. Uit het onderzoek naar de in 2001 meest gestelde ondernemersvragen aan Syntens, blijkt dat slechts een derde van het MKB vragen heeft over deze 'harde technologie'. Ten Kroode: "Uit de analyse blijkt dat de meeste vragen gaan over marketing, strategie, personeel en organisatie, maar ook over zaken zoals samenwerking tussen bedrijven." Dit wordt door een andere studie, 'The innovative company' van adviesbureau Arthur D. Little, bevestigd. Little wijst in dit onderzoek op het enorme belang van deze niet-technologische aspecten van innovatie.

Creativiteit
De gastsprekers, de heer Tiggelaar, directeur Ben Tiggelaar & Company en zakenvrouw van het jaar 2001, mevrouw Kwekkeboom-Jansen, stelden beide dat mensen in bedrijven de hoofdrol spelen. De directeur van Flevodruk, de heer Hond, voegde daar nog de term 'creativiteit' aan toe. "Creativiteit gedijt het best in een werkomgeving die vrijheid biedt. Die mensen de ruimte geeft werktijden flexibel in te richten. En die spontane en formele interactie tussen mensen stimuleert. Enthousiasme en experimenteren zijn sleutelwoorden voor succesvol innoveren. Investeren in creativiteit resulteert in producten en diensten die onderscheidend zijn op de markt," aldus Hond van Flevodruk.

EZ en Syntens
Syntens heeft afgelopen jaar 12.000 keer op individuele basis advies aan ondernemers verstrekt, variërend van korte praktische vragen tot meer intensieve adviestrajecten. Ongeveer 20.000 ondernemers zijn in 2001 in allerlei voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor hun bedrijf. In nauwe samenwerking met het ministerie van EZ heeft Syntens follow-up gegeven aan de campagne 'Nederland gaat digitaal'. Daar bij is voor het eerst op grote schaal met branches samengewerkt. Ook het nieuwe landelijke project 'Profijt van Mens en Kennis' kreeg het afgelopen jaar gezicht. In dit project van EZ en Syntens, worden ondernemers gestimuleerd meer aandacht te schenken aan het menselijk kapitaal binnen hun bedrijf.
---
Syntens Utrecht
http://www.syntens.nl

Bezoekadres:
Waterstraat 47
3511 BW Utrecht

Postadres:
Postbus 8550
3503 RN Utrecht
Tel: (030) 232 46 00 Fax: (030) 234 30 67

Indien u het jaarverslag wilt ontvangen of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Elsien Struif Bontkes, Syntens Utrecht: (030) 232 46 00 of esb@syntens.nl.redactie.ovv@whw.wegener.nl

Deel: ' Jaarverslag Syntens Innovatie is creatief mensenwerk '
Lees ook