Gemeente Alkmaar


Vijftig uitwisselingen met de Alkmaarse zustersteden in 2002

Alkmaar, 19 februari 2003

In 2002 hebben 50 uitwisselingen plaatsgevonden met de Alkmaarse zustersteden. Aan deze uitwisselingen met Bath, Darmstadt, Tata en Troyes namen 840 personen deel. Ook voor 2003 staan al weer vele uitwisselingen op het programma. Het jaarverslag van het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC) geeft een goed beeld van de vele en veelzijdige contacten tussen Alkmaar en haar zustersteden.

Tata
Met de gemeente Tata is meermaals contact geweest over het project Öreg-tó (het Oude Meer). Dit project betreft een samenwerking tussen de gemeenten Alkmaar en Tata, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en VNG-International met als doel het ecologisch systeem in het Oude Meer van Tata te herstellen. Tijdens een conferentie in Tata is contact gelegd met een lid van het Europees Parlement. Het project wordt in 2003 aangemeld voor een EU-subsidie. Het Rode Kruis Alkmaar en het Rode Kruis Tata zijn gestart met de voorbereidingen om in 2003 een verzorgingshuis in Tata op te knappen. Aan dit initiatief wordt medewerking verleend door het Wijk Service Bureau in Alkmaar.

Troyes
De Alkmaarse scoutinggroep De Geuzen en een scoutinggroep in Troyes hebben in 2002 elkaar over en weer bezocht. De contacten tussen beide scoutingorganisaties bestaan al geruime tijd en worden frequent onderhouden. Een nieuw contact met Troyes werd gelegd door de Sport-Boules afdeling van Alcmaria Victrix. Een team van 12 personen heeft in maart een bezoek gebracht aan de vereniging OCB in Troyes.

Darmstadt
In Darmstadt is in maart een conferentie georganiseerd ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag; twee Alkmaarse gemeenteraadsleden namen hieraan deel. De gemeente Darmstadt en de gemeente Alkmaar onderhouden regelmatig contact op het gebied van Onderzoek en Statistiek, Onderwijs en Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning. In dit kader heeft een aantal stedenbouwkundigen uit Darmstadt stadsvernieuwingsprojecten in Alkmaar bezocht. De Alkmaarse organisatie Kunstnet heeft een film gemaakt over het Europees Jeugdorkest in Darmstadt. Alkmaarse deelnemers aan dit orkest zijn enkele dagen gevolgd. De film is in december op Kunstnet te zien geweest.

Bath
In april heeft de burgemeester van Bath, Mrs Marian McNeir, samen met een raadslid en de Town Clerk van Bath een officieel bezoek aan Alkmaar gebracht. Tijdens dit bezoek is gesproken over de nieuwe regiogemeente Bath & North East Somerset. Het bezoek heeft geleid tot nieuwe impulsen in de uitwisselingen met Bath.

Overzicht 2003
Voor 2003 zijn al veel uitwisselingen in voorbereiding. In Bath wordt in van 22 - 25 mei 2003 een conferentie gehouden over de uitwisselingen tussen Alkmaar en Bath. Het doel van de conferentie is het vernieuwen van de vriendschapsband tussen Bath en Alkmaar en het opstarten van nieuwe uitwisselingen. Een groot aantal vertegenwoordigers van Alkmaarse verenigingen heeft zich al aangemeld voor deze conferentie.
De website van het AUC, www.alkmaarsezustersteden.nl, geeft de meest actuele stand van de uitwisselingen. Verder is er informatie over het AUC en de zustersteden te vinden. Ook zijn er links naar de sites van de gemeenten Bath, Darmstadt, Troyes en Tata en de lokale toeristische organisaties. Voor fondswerving is er een doorverwijzing naar de websites van de VNG, het Europees Platform en de Europese Unie.

Deel: ' Jaarverslag uitwisselingen met Alkmaarse zustersteden '
Lees ook