WERELD NATUUR FONDS

WNF behaalt belangrijke successen voor de natuur

WNF behaalt belangrijke successen voor de natuur

Zeist, 20 januari 1999

WNF BEHAALT BELANGRIJKE SUCCESSEN VOOR DE NATUUR


-WNF jaarverslag 1997/1998-

Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag blijkt dat de mensen van het Wereld Natuur Fonds in het boekjaar '97-'98 veel concrete resultaten hebben geboekt voor de natuur. Bovendien toont het jaarverslag ook dit jaar een stijgende lijn in de inkomsten, van 90 naar 93 miljoen gulden.

Resultaten
Het WNF heeft als onderdeel van het internationale WNF-netwerk een belangrijke bijdrage geleverd aan de wereldwijde acceptatie van het FSC-keurmerk voor verantwoord gekapt hout. Twaalf miljoen hectaren bos wordt duurzaam beheerd volgens de normen van het internationale Forest Stewardship Counsil (FSC). FSC hout is nu in heel Nederland te koop. Daarnaast is de bescherming van alle bossen op aarde op papier bijna verdubbeld tot 11 . Het WNF heeft belangrijke stappen ondernomen bij de bescherming van bedreigde soorten. Om de dieren en planten te beschermen tegen stropers en illegale handelaren zijn er bijvoorbeeld twee nieuwe natuurparken op de Nederlandse Antillen opgezet. Ook hebben de inspanningen van het WNF geleid tot een aantal veroordeling van illegale handelaren. De wateroverlast in Nederland leidde er mede toe dat de ideeën van het WNF over een nieuwe waterhuishouding tot in de hoogste regeringskringen gemeengoed zijn.

Idealen
Ed Nijpels, voorzitter van het WNF: 'Ons jaarverslag ademt bevlogenheid uit van mensen die zich volop inzetten voor de idealen van het WNF. Mensen ook, die idealen weten om te zetten in concrete resultaten.' Het internationale WNF is wereldwijd de grootste natuurbeschermingsorganisatie. In Nederland steunen inmiddels ruim 700.000 donateurs, waarvan 50.000 WNF-Rangers, het werk van het WNF. Qua donateurs is er sprake van een lichte daling ten opzichte van het vorige jaar. De inkomsten vertonenen echter nog steeds een stijgende lijn. In het afgelopen boekjaar stegen de inkomsten met 3 miljoen gulden van 90 miljoen naar 93 miljoen. In '97/'98 besteedde het WNF 74,2 miljoen gulden aan natuurbescherming. Daarvan werd ruim 19 miljoen gulden in Nederland besteed en 55,1 miljoen gulden in het buitenland. Het WNF was in het boekjaar wereldwijd actief in ongeveer 700 projecten in 96 landen.

Perspectief
Scheidend algemeen directeur, Siegfried Woldhek, en de vier speerpuntmanagers voor klimaat, bossen, soorten, wetlands en nieuwe natuur laten in het jaarverslag zien wat hen drijft en waar zij hun inspiratie opdoen. Woldhek is acht jaar lang het boegbeeld geweest van het WNF. Hoe hij denkt over de toekomst? 'De wereld is flink veranderd na de oprichting van het WNF 37 jaar geleden. Overleven is een dringend vraagstuk geworden in een wereld die van alle kanten bedreigd wordt door vervuiling, ontbossing, overbevolking en natuurrampen. Kan mijn zoon mijn werk over dertig jaar voortzetten, kan mijn dochter hier later wonen? Zulke dingen vraagt men zich overal ter wereld af. In de bossen van Peru, in de bergen van Tibet en in de weilanden van de Alblasserwaard. Het WNF wil dan perspectief bieden. Voor de natuur, en voor mensen die van de natuur afhankelijk zijn'.

Millennium
Ed Nijpels blikt graag vooruit: 'Voor ons is het nieuwe millennium een moment om een goede start te maken en frisse ideeën te lanceren. Daarom is het WNF op 1 januari in 1999 begonnen met de nieuwe campagne 'Neem uw aandeel in de toekomst, investeer in de rijkdom van de natuur'. Hierbij kan een ieder voor 50 gulden een WNF NatuurAandeel nemen. Het rendement van zo'n aandeel is niet in geld uit te drukken; het is de natuur die profiteert. Alleen met de inzet van velen is het mogelijk om de natuur op aarde daadwerkelijk te beschermen. Ik roep dan ook iedereen op om de idealen van het WNF te helpen realiseren en nog dit jaar een WNF-NatuurAandeel te nemen!'

Deel: ' Jaarverslag WNF belangrijke successen voor de natuur '
Lees ook