Gemeente Amersfoort


ember 1999 19 20 (alle teksten)

1-1-2: alleen als iedere seconde telt

Alarmnummer 1-1-2 is zoals u weet uitsluitend voor acute noodgevallen. Helaas bellen mensen ook wel eens als dat niet direct noodzakelijk is. Telefoontjes die niet rechtstreeks te maken hebben met een noodgeval, kunnen ertoe leiden dat het alarmnummer 1-1-2 overbelast raakt. Met als gevolg dat mensen in nood die wel onmiddellijk hulp nodig hebben, vergeefs bellen.

Wij drukken daarom iedereen nogmaals op het hart: bel het alarmnummer 1-1-2 alleen als cht iedere seconde telt!

Deel: ' Jaarwisseling Amersfoort alarmnummer 112 niet misbruiken '
Lees ook