Jacquelien de Savornin Lohman draagt bij aan Festival of Older People


17, 18, 19 oktober 2017, ZIMIHC theater Zuilen

Utrecht, 20170824 -- Jacquelien de Savornin Lohman: “Mijn drijfveer was een zekere ergernis, omdat cabaretiers oude mensen als een stereotype brengen, raar lopende, licht kwijlende, een rollator voortduwende semigekken. Omdat wij allemaal ooit dat stadium hopen te bereiken, is dat een angstaanjagend toekomstperspectief, waar jonge mensen mee geconfronteerd worden. Onterecht naar mijn idee.”

Jacquelien de Savornin Lohman, (1933) Heeft haar hele leven en tot nu toe veel bijdragen aan het maatschappelijk debat. Zij werd in 1982 hoogleraar andragogie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1991 tot 1995 was Lohman lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D66. Zij voerde het woord inzake hoger onderwijs, volksgezondheid en wetenschapsbeleid en was tevens plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs. Sinds 2003 treedt zij op als cabaretière. Zij publiceerde in 2014 cabaretteksten in haar boekje Doen moet je doen! Levenslust op leeftijd.

https://www.jdesavorninlohman.nl/cabaret_pages/liedvermaak.html

Het festival: Debat en Cultuur op 17, 18 en 19 Oktober

Met de slogan 'Ouderen bestaan niet' organiseert The FAKETORY op 17, 18 en 19 oktober het Festival of Older People in Utrecht in samenwerking met ActiZ, SWN, ZIMIHC en gemeente Utrecht. Demografische veranderingen dwingen ons de beeldvorming rond ouderen te veranderen van 'afgedankt' en 'kostenpost' naar 'participerend en actief deelnemend aan de samenleving'. Dat is het besef waar dit festival met een congres, met muziek, kleinkunst en exposities iedereen bewust van wil maken.

"De vraag is wat het betekent om ouder te worden", zegt dr. Martijn van Oorschot van The FAKETORY. "Nederland loopt vol met allerlei initiatieven voor zorg en voor zakelijke innovatie om de ouder wordende maatschappij te bedienen. Er wordt alleen een belangrijke vraag vergeten. Daardoor komen er allerlei oplossingen die het probleem erger maken: de beleidsmakers weten wat goed is voor ouderen, en dus moeten alle ouderen verplicht punniken.”

"Het debat over de inrichting van onze maatschappij met uiteindelijk 35% van de bevolking boven de 65 kan pas zinvol worden gevoerd als we weten wat het betekent om oud te zijn en daar weten we niet veel van. Wij gaan in Nederland niet goed om met onze ouderen en veel ouderen komen daar onvoldoende tegen in opstand."

Congres

Op het congres laten deskundigen hun licht schijnen over het concept 'ouderen bestaan niet'. De organisatoren dr. Martijn van Oorschot en drs. Sabya van Elswijk hebben de afgelopen 10 jaar internationaal wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit onderwerp en zorgen samen met de andere sprekers van het festival, voor een wetenschappelijk gefundeerd verhaal.

Het congresprogramma vermeldt inhoudelijke medewerking van onder anderen Anja Machielse (hoogleraar), René ten Bos (filosoof), Hedy d’Ancona (feministe en sociaal wetenschapper), Martijn van Oorschot (antropoloog) en Karin Bruers en Freek de Jonge (cabaretiers) en feministen zoals de 91-jarige Jenny Schneider - van Egten en de 84-jarige mevrouw de Savornin Lohman.

Het Congres is voor professionals die zich bezighouden met ouderen. Dat zijn de gemeenten, de professionals in zorg en welzijn, adviesbedrijven die deze “markt” bedienen en de gemeentelijke overheid. Dit zijn ongeveer een miljoen mensen in Nederland.

Festival

Er wordt niet alleen gepraat over dit vraagstuk. Dat ouderen niet passen in de vanzelfsprekende categorieën wordt ook zichtbaar door film, muziek, kleinkunst en beeldende kunst. Er is een Filmfestival en een kleinkunstfestival vol dans, ballet, muziek, toneel en theater.

Heel het theater hangt vol met Kunst van en/of door ouderen. Huizen met zorg zoals het Ramses Shaffy huis en het Rosa Spier Huis doen dapper mee. Kunstenaars zoals Peter Klashorst, Aat Veldhoen, Marianne SmitsKovacs, Loree Oudejans, Ama Kaag en Ronald Merkesteijn tonen hun werk.

Het festival is voor iedereen die geïnteresseerd is in de verandering die een vergrijzende maatschappij met zich meebrengt.

Voor de bekendmaking van het festival, werkt de Stichting The Faketory samen met ActiZ, Sociaal werk Nederland, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Leiden, de directie Zorg en directie Welzijn van het ministerie van SZW, en een flink aantal andere partijen.

Expositie

In het gemeentehuis van Utrecht naast het Centraal Station komt een expo van drie maanden met werk van Peter Klashorst, Martijn Crowe en Ronald Merkesteijn. Het werk wordt met de benodigde info op de meest bezochte plek van het gemeentehuis tentoongesteld. Er gaan nog 20 andere exposities, lezingen en debatten in verschillende plaatsen vooraf aan het festival.

Van Oorschot: "Het gaat hier om een sociale vernieuwing van onze maatschappij die zijn weerga niet kent dankzij de demografische verschuiving van onze bevolking. Het wordt tijd dat we actief in debat gaan met elkaar zodat we deze verschuiving duurzaam kunnen begeleiden. Legitimatie is gegarandeerd door een breed maatschappelijk draagvlak. Pitchen en roeptoeteren van het eigen belang zijn niet helpend en dat zullen we ook niet doen."

www.festivalofolderpeople.nl www.thefaketory.org www.kentconsultants.com

Waar en Wanneer 17, 18 en 19 oktober 2017 ZIMIHC theater Zuilen Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht


Deel: ' Jacquelien de Savornin Lohman draagt bij aan Festival of Older People '
Lees ook