Gemeente Breda

14-06-2002

Jacques Niederer benoemd tot wethouder in Breda Dit is een persbericht van de raadsgriffie

Dualisme maakt benoeming wethouder van buiten de raad mogelijk

De gemeenteraad van Breda heeft op 13 juni 2002 de heer J.M.L. (Jacques) Niederer (VVD) benoemd tot wethouder. Met ingang van 14 juni beheert de heer Niederer de portefeuille Ruimtelijke ordening en Verkeer en Vervoer.
Jacques Niederer is de eerste wethouder in Breda die van buiten de gemeenteraad komt.
Pas sinds het dualisme in maart 2002 in werking is getreden, is het mogelijk wethouders van buiten de raad te benoemen. Hij volgt de in mei overleden wethouder Lous van Beusekom op.

Jacques Niederer was van 1998 tot de verkiezingen in 2002 kamerlid voor de VVD. Daarvoor (1996-1999) zat hij in de gemeenteraad van zijn woonplaats Bergen op Zoom. Sinds 1983 is hij actief in verschillende bestuurlijke functies van plaatselijke VVD-afdelingen.

Niederer begon zijn loopbaan als jurist in 1980 bij de toenmalige Rijkspolitie. Daarna werkte hij enkele jaren bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in Den Haag en vervolgens als hoofd stafbureau bij de Hoofdofficier van Justitie in Middelburg. Na een functie als senior beleidsmedewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag, was hij in 1997 en 1998 plaatsvervangend hoofd juridische zaken bij de Dienst Justitiële inrichtingen van het ministerie van Justitie in Den Haag.

Aan de Katholieke Universiteit Brabant heeft Jacques Niederer Nederlands Recht, richting Strafrecht gestudeerd, gevolgd door een postdoctorale studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en een deeltijdstudie Beleidskunde voor de overheid.

Niederer is verder actief als voorzitter van de Klachtencommissie Woningstichting Woensdrecht, als lid van de Raad van toezicht van het ROC West-Brabant en van de Rabobank te Bergen op Zoom. Voorts is hij lid van diverse comité's van aanbeveling op met name cultureel gebied.

Jacques Niederer is 42 jaar, is getrouwd en heeft vier kinderen.

Breda, 13 juni 2002

Deel: ' Jacques Niederer benoemd tot wethouder in Breda '
Lees ook