11-03-1999

jacques schraven voorzitter vno-ncw

rotterdam - mr. j.h. schraven, president-directeur van shell nederland, wordt per 5 november 1999 voorzitter van de vereniging vno-ncw. hij is op 11 maart in deze functie benoemd door het dagelijks bestuur van de werkgeversvereniging. de benoeming geldt voor drie jaar. jacques schraven volgt bij vno-ncw drs. j.c. blankert op. op 5 november viert vno-ncw het 100-jarig bestaan met een speciaal congres. tijdens dit congres draagt hans blankert de voorzittershamer over aan jacques schraven.

in een persoonlijke reactie zegt jacques schraven: "Het is voor mij een even uitdagende als moeilijke keuze geweest. Moeilijk omdat ik relatief korte tijd mijn huidige functie van president-directeur van Shell Nederland heb uitgeoefend en ook moeilijk omdat Shell Nederland een periode doormaakt van ingrijpende organisatorische veranderingen, inclusief een aanstaande verhuizing uit Rotterdam. Maar het is voor mij gelijktijdig heel uitdagend om aan het eind van mijn carrière in de gelegenheid te worden gesteld een totaal andere, en heel inspirerende nieuwe functie te gaan uitoefenen."

"Mijn uiteindelijke keuze voor het voorzitterschap van VNO-NCW is tevens een onderstreping van het grote belang dat Shell als onderneming toekent aan een sterke belangenbehartiging voor een gezond Nederlands bedrijfsleven en aan goede sociale verhoudingen in dit land, waaraan VNO-NCW een belangrijke bijdrage levert. Eigenlijk kwam het aanbod om voorzitter van VNO-NCW te worden te vroeg gezien de grote veranderingen binnen Shell Nederland en Shell in Nederland, maar je hebt niet altijd alle ontwikkelingen in eigen hand."

Over zijn opvolging zegt hij: "Het is het voornemen van het Comité van Groepsdirecteuren om een president-directeur voor Shell Nederland aan te stellen die naar mijn verwachting dezelfde taken en verantwoordelijkheden zal krijgen als ik nu heb. In de loop van de aanstaande maanden zal mijn opvolger worden benoemd."

Jacques H. Schraven (1942) is geboren in Tilburg. Na een rechtenstudie in Nijmegen trad hij in 1968 in dienst bij de bedrijfsjuridische afdeling van de Koninklijke/Shell Groep in Den Haag. In zijn carrière bekleedde hij functies in ondere andere Londen, Curaçao en Venezuela. In 1984 werd hij benoemd tot president-directeur van de Shell-maatschappijen in Argentinië. Voordat hij in juli 1997 president-directeur werd van Shell Nederland B.V., was hij op Groepsniveau verantwoordelijk voor juridische zaken en intellectueel eigendom.

Naast bestuurlijke functies bij andere Shell-maatschappijen en de Nederlandse Gasunie, heeft Jacques Schraven zitting in onder andere de dagelijkse besturen van VNO-NCW, de Internationale Kamer van Koophandel en de Stichting Maatschappij en Onderneming. Buiten het bedrijfsleven vervult hij functies bij het Mauritshuis, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de Rotterdamse Schouwburg.

Deel: ' Jacques Schraven verhuist van Shell naar VNO-NCW '
Lees ook