Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid

Vacatures
Meer nieuws

JAN BOEVE NIEUWE ADJUNCT-DIRECTEUR LEDENSERVICE NVOB De heer Jan Boeve is per 1 februari 2000 benoemd tot Adjunct-directeur Ledenservice en lid van het driehoofdige Directieteam van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). Deze functie is tot die tijd waargenomen door de heer Freek Leeuwenburgh.
In zijn nieuwe functie krijgt de heer Boeve (38) de leiding over NVOB Ledenservice, de organisatie die een uitgebreid servicepakket aanbiedt ten behoeve van de individuele bedrijfsvoering van de ruim 4.000 bij het NVOB aangesloten bouwbedrijven. Daartoe heeft Ledenservice de beschikking over een Kwaliteitscentrum, juristen, bedrijfsadviseurs, consulenten sociaal beleid en eerstelijns voorlichters. Ook de elf gewestelijke secretariaten van het NVOB vallen organisatorisch onder de Adjunct-directeur Ledenservice. De heer Boeve was tot nu toe werkzaam bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) te Zeist, waar hij achtereenvolgens de functies Bedrijfsadviseur, Hoofd Advies en Marketing en Adjunct-directeur vervulde.
De heer Herman Meerbach, Adjunct-directeur Beleid, treedt op als Waarnemend Directeur gedurende de afwezigheid wegens ziekte van de Directeur, de heer Harry Dubbelboer.
Het NVOB is Nederlands grootste organisatie van ondernemers in de bouwnijverheid die collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitsbevordering tot haar belangrijkste taken rekent.
Baarn, 27 January 2000

Top

Deel: ' Jan Boeve nieuwe adjunct-directeur ledenservice NVOB '
Lees ook