Socialistische Partij

12de congres

Jan de Wit wil debat over vernietigend rapport Algemene Rekenkamer

28-03-2003 * Afgelopen donderdag presenteerde de Algemene Rekenkamer, controleur van de regering, een vernietigend rapport over het falen van de Rijksoverheid om ingezet beleid uit te voeren. President Saskia Stuiveling: Straks regeert de overheid over een papieren berg, terwijl de werkelijkheid volstrekt anders is. In een reactie op dit rapport stelt demissionair minister van Financiën Hoogervorst namens het hele kabinet in het NRC Handelsblad dat de overheid geen panacee voor alles is. Volgens SP-Kamerlid Jan de Wit is dit een dooddoener eerste klas: Zo schuif je wel heel makkelijk alle verantwoordelijkheid van je af, hier gaan wij natuurlijk niet mee akkoord.

De reactie van de regering is opmerkelijk omdat ze de aanbevelingen van de Rekenkamer al jaren negeert en te weinig doet om de uitvoering van beleid te verbeteren. Sterker nog, men maakt gewoon nieuw beleid.

Jan de Wit Als je kijkt naar het hoofdstuk veiligheid van het rapport dan blijkt dat het vaststellen van de politiesterkte nu eindelijk verbeterd is (wie herinnert zich niet voormalig minister van Binnenlandse Zaken Dijkstal die niet precies wist hoeveel agenten er eigenlijk in Nederland zijn), maar nog steeds is niet duidelijk op welke manier de beschikbare politieagenten worden ingezet. Jan de Wit (SP): Wij gaan hier zelf een onderzoek naar starten nu het kabinet niet eens weet wat er speelt. Binnenkort leg ik in korte tijd een aantal werkbezoeken af aan de politiekorpsen in het land om nu eens goed te luisteren waar het volgens hen fout gaat.

Nog steeds is het niet duidelijk hoe het komt dat bijna de helft van de jongeren die in aanraking komen met de politie uit de jeugdcriminaliteitscijfers `wegraken'. Jan de Wit: Het kabinet heeft de Kamer met veel bombarie onlangs een omvangrijk Veiligheidsprogramma gepresenteerd. Een van de speerpunten daarin was het verbeteren van de informatievoorziening teneinde een adequatere reactie te geven op jeugdig crimineel gedrag. Dat wordt moeilijk als je van de helft niet eens weet wat er na een aanhouding mee gebeurd is.

In het hoofdstuk Asielzoekers van het rapport van de Rekenkamer maakt de regering het nog bonter. Van het merendeel van de afgewezen asielzoekers is nog steeds niet bekend waar ze zijn. Met onbekende bestemming vertrokken, heet dat in Haags jargon. De Wit: Ongelooflijk dat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) mensen zomaar wegstuurt zonder te weten waar ze naartoe gaan. Zo stuur je mensen, waaronder alleenstaande minderjarige asielzoekers, willens en wetens de illegaliteit in. Vooral bij deze AMA's die 18 jaar worden en dus moeten terugkeren, is de overheid hoogst onverantwoord bezig. De SP beraadt zich momenteel op voorstellen om de positie van afgewezen AMA's te verbeteren.

Over het inburgeringsbeleid is de rekenkamer iets positiever. Feit blijft wel dat minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie zich vooral profileert op vreemdelingen en niet of nauwelijks op integratie. Jan de Wit: We kennen Nawijn als een hardliner. Het is te hopen dat er een volgend kabinet nu eindelijk ook eens werk maakt van inburgering. Dat is en blijft de basis voor een goede toekomst in Nederland. De SP vraagt volgende week een debat aan met het kabinet om de uitkomsten van dit rapport te bespreken.

zie ook Actueel Kamernieuws

Deel: ' Jan de Wit wil debat over vernietigend rapport Algemene Rekenkamer '
Lees ook