Provincie Friesland

Jan Galama nieuwe voorzitter Landinrichtingscommissie Wymbritseradeel

In de Landinrichtingscommissie (LC) voor de ruilverkaveling Wymbritseradeel was vanaf maart de functie van voorzitter vacant. Inmiddels is deze ingevuld in de persoon van Jan Galama uit Bolsward. Verder was de wettelijke zittingstermijn van de hele commissie per 14 april verstreken. Lês fierder 19 juny 2002
Laatste wijziging: 19-06-2002 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Jan Galama nieuwe voorzitter Landinrichtingscommissie Wymbritseradeel '
Lees ook