Socialistische Partij


Jan Marijnissen: `Topambtenaren adviseren kortzichtig afbraakbeleid'

20-02-2003 * De SP heeft de hand weten te leggen op het rapport van het Centraal Economische Commissie (CEC) waarin de adviezen aan de informateurs en de onderhandelaars van CDA en PvdA staan. De voorstellen zijn zeer eenzijdig en hebben desastreuze gevolgen voor onderwijs, zorg en de mensen met lage inkomens. 'Hieruit blijkt niet alleen hoe eendimensionaal het denken van deze verantwoordelijke topambtenaren verloopt, maar er blijkt ook uit dat elk sociaal gevoel bij hen ontbreekt. Het VVD-gehalte onder topambtenaren is erg hoog,' aldus SP-leider Marijnissen.

Een greep uit de voorstellen van de topambtenaren, uitgebracht op 30 janiari:

* bezuinigen op de huursubsidie
* bezuinigen op de kwijtscheldingsbeleid gemeenten
* verdere verlaging WW
* extra bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden van ambtenaren
* bezuinigingen op hoger onderwijs via verdubbeling collegegeld
* zeer drastische bezuinigingen op zorg
* volledige afschaffing van het spaarloon
Het uitgelekte CEC-rapport is hier te downloaden (PDF, 6MB)

Deel: ' Jan Marijnissen `Topambtenaren adviseren kortzichtig afbraakbeleid' '
Lees ook