email: wandeling@kro.nl

Minister Jan Pronk over milieu en menselijkheid

Datum: 13 juni 1999

De Wandeling met een idealist in een paars landschap: Jan Pronk over het verband tussen milieu en menselijkheid.

Jan Pronk, sinds deze week gewoon weer minister van VROM, wordt gezien als een strijdbare idealist, regelmatig zwemmend tegen de stroom in. Volgens Pronk zijn we niet zomaar individuen in een economische maatschappij, maar hebben we een opdracht. "Ik beschouw het als rentmeesterschap. De schepping is voor alle generaties en aan ons de taak om deze zo ongeschonden mogelijk door te geven." De keuzes die hij maakt probeert hij in het belang van mensen te doen. "Als je politiek bedrijft, neem dan de mens als uitgangspunt. De schepping is een geheel. Als het slecht gaat met het milieu, gaat het slecht met de mensen en ontstaan de vreselijkste oorlogen." Een gesprek over zijn drijfveren, zijn christelijke inspiratie en zijn idealen.

De Wandeling - zondag 13juni 15.27 uur KRO Nederland 1.

De Wandeling op Internet: www.kro.nl/wandeling

Organisatie: KRO De Wandeling

adres: Postbus 23000

postcode: 1202 EA

woonplaats: Hilversum

Telefoon: 035 671 35 27

Deel: ' Jan Pronk over milieu en menselijkheid in De Wandeling '
Lees ook