Ingezonden persbericht


Persbericht

STICHTING GERED GEREEDSCHAP
Amsterdam, 21 maart 2003

Jan pronk sluit container opleiding vluchtelingen

Is er in deze oorlogstijd, waarin de VN een nieuwe vluchtelingenstroom van 600.000 mensen verwacht, media- aandacht voor een groep mensen van 7 oorlogen geleden?

Op woensdag 26 maart om 15.00 uur sluit oud-minister Jan Pronk een container met educatief materiaal voor scholing van vluchtelingen in opvangkampen in Tanzania. Stichting Gered Gereedschap heeft de materialen verzameld en opgeknapt. De container staat op de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel.

Stichting Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en verstuurt naar kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Vorig jaar bestond de stichting 20 jaar en koos zij één van haar projecten uit als 'jubileumproject'; een project waar alle werkplaatsen gezamenlijk aan werken. Het Gered Gereedschap- project omvat onderwijsmateriaal voor de 'Brothers of Charity'. Deze organisatie wil in de vluchtelingenkampen waar zij werken een onderwijssysteem opzetten dat verder gaat dan alleen de basisschool. De meeste vluchtelingen zitten hier inmiddels al vijf, zes jaar en van terugkeer is voor het overgrote merendeel nog geen sprake.

Vergeten vluchtelingen: een nieuwe onderklasse

De vluchtelingen, honderdduizenden mensen afkomstig uit Rwanda, Burundi en Congo, zitten al jaren vast in de 'wachtkamers van het leven', verspreid over 13 verschillende kampen aan de westelijke grens van Tanzania. In ieder kamp wonen zo'n 50 tot 60.000 mensen. De omstandigheden in de kampen zijn primitief en de vluchtelingen hebben nog weinig perspectieven voor de toekomst. Jan Pronk over deze groep: "Er komen nog steeds veel vluchtelingen naar Europa, omdat zij thuis weinig of geen bestaansmogelijkheden hebben. Maar er zijn nog veel meer vluchtelingen die ergens in de buurt van hun eigen land een veiliger plek moeten zoeken. Zij beschikken niet over de middelen om verder te trekken. Zeer velen hunner worden geheel vergeten. Terug kunnen zij niet, verder evenmin, en waar ze verblijven worden ze hoogstens getolereerd, net in leven gehouden, maar zonder enig perspectief. Samen met opgejaagde illegale vreemdelingen in Europa, AIDS slachtoffers in de Derde Wereld, vrouwen en kinderen die wonen in gebieden geteisterd door gewelddadige conflicten vormen de vergeten vluchtelingen de nieuwe onderklasse in een wereld die steeds welvarender is geworden, maar ook steeds zelfzuchtiger. Dat is de schande van de globalisering. Gered Gereedschap kan een handreiking zijn om te tonen dat we ons daar toch niet bij neer willen leggen." The United People of Gered Gereedschap
Terwijl er elders in de wereld weer een nieuwe oorlog gestart is waarmee de VN buiten spel is gezet, vraagt Gered Gereedschap aandacht voor deze groep 'vergeten vluchtelingen'. Gered Gereedschap hoopt met de inhoud van de container haar solidariteit met deze mensen te laten zien. De materialen zijn bestemd voor vakopleidingen op het gebied van houtbewerking, metaalbewerking, naaiopleiding en administratie. Met het aanbieden van onderwijsmaterialen hoopt Gered Gereedschap bij te dragen aan het bieden van een perspectief voor deze enorme aantallen mensen. Het gereedschap wordt gebruikt voor het opzetten van een aantal (vak) opleidingscentra. De sport- en spelmaterialen gaan naar de Jeugdcentra. De container is gevuld met 32 'kuub' gereedschap, naaimachines, typmachines, computers, een generator en, dankzij vele gulle gevers, teken-, sport- en spelmaterialen voor de kinderen. Het gereedschap -afkomstig van vele Nederlandse particulieren- is door vrijwilligers opgeknapt en kan jarenlang intensief gebruikt worden in de verschillende opleidingscentra. Met deze container hebben de Verenigde Vrijwilligers van Gered Gereedschap een Topprestatie neergezet, waarbij de Kaatsheuvelse gereedschapsredders letterlijk bergen verzet hebben door de laatste controle op het gereedschap en het pakken van de container..

Op woensdag 26 maart om 15.00 uur zal de heer Pronk, in aanwezigheid van de burgemeester van Loon op Zand, Heri Njila (Congolees contactpersoon voor de 'Brothers of Charity') en de gereedschapsredders een wens voor deze groep vluchtelingen onthullen, waarna de container afgesloten en verscheept kan worden. In Tanzania zal broeder Stan Goedschalckx, directeur van de 'Brothers of Charity' en initiatiefnemer van de onderwijs- en jeugdprogramma's, de distributie ter hand nemen.

Deel: ' Jan Pronk sluit container opleiding vluchtelingen '
Lees ook