NIBRAJan Timmer: "Aanpak millenniumproblemen ja of neen was geen keuze"

Een maand na de millenniumwisseling zijn vele sites, die speciaal aan met millenniumprobleem waren gewijd, opgeheven. Ook die van het Nationale Platform is al aardig afgeslankt. In een persbericht op deze site stelt Jan Timmer dat de moeite niet voor niets is geweest:

Jan Timmer: "Aanpak millenniumproblemen ja of neen was geen keuze"

In een gezamenlijke persconferentie van de coördinerend minister Roger van Boxtel en de voorzitter van het Millennium Platform stelde Jan Timmer dat het tot tevredenheid stemt dat grote millenniumproblemen in Nederland zijn uitgebleven. "Onze aanpak heeft het bedoelde en voorspelde resultaat gehad." In de komende dagen zullen alle organisaties in ons land, privaat of publiek, hun systemen gaan testen en weer in gebruik nemen. Daarbij kunnen zich nog verstoringen voordoen, maar deze zullen hooguit hinderlijk zijn en zeker niet levensbedreigend. "Bovendien," zo stelde de heer Timmer, "daarvan zal het publiek geen grote last hebben. Ook zullen bedrijven en overheidsorganisaties met nog opdoemende problemen niet graag naar buiten willen komen."

Ons land heeft een heel transparante en adequate aanpak van het millenniumprobleem gekend, waarbij overheid en bedrijfsleven voorbeeldig hebben samengewerkt. Dit is te danken geweest aan de voortvarende beslissing uit 1997. "Toen hadden wij de keuze niet om te beslissen of we in Nederland nu wel of niet 20 miljard gulden moesten uitgeven aan de eliminering van de 'millenniumbug'. We hebben gedaan wat nodig was," aldus Jan Timmer.

Deel: ' Jan Timmer 'Moeite millenniumproblemen niet voor niets' '
Lees ook