Gemeente Etten-Leur

Jan van Harssel 25 jaar raadslid

Tijdens de raadsvergadering van 6 september jongstleden, is wethouder Jan van Harssel gehuldigd vanwege zijn 25-jarig raadslidmaatschap. Ook zijn echtgenote is bij die gelegenheid in de bloemetjes gezet.
De heer Van Harssel maakt sinds 3 september 1974 onafgebroken deel uit van de Etten-Leurse gemeenteraad. Aanvankelijk als raadslid en sinds april 1994 tevens als wethouder. Een goede reden voor burgemeester Van Agt om aan het begin van de genoemde raadsvergadering stil te staan bij de grote staat van dienst van de heer Van Harssel. Niet alleen bestuurlijk heeft hij zijn sporen verdiend. Ook op het maatschappelijk vlak is Jan van Harssel zeer actief. Vanwege zijn vele maatschappelijke activiteiten is de heer Van Harssel in 1998 koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Deel: ' Jan van Harssel 25 jaar raadslid Etten-Leur '




Lees ook