nationale actie van 8 t/m 13 maart
 
JANTJE BETON LAAT ZICH DOOR KINDEREN ADVISEREN
 
UTRECHT, februari/maart 1999 - In het hele land zullen van 8 tot en met 13 maart ruim 50.000 vrijwilligers de straat op gaan om te collecteren voor het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton. Uniek is dat Jantje Beton dit jaar veel aandacht schenkt aan het actief betrekken van de jeugd bij het besteden van de opbrengst. Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton heeft zich ten doel gesteld om de jeugd in Nederland aan te zetten tot een actievere rol bij het opstarten van projecten.
 
Jantje Beton wil dat de jeugd steeds meer zelf met voorstellen en ideëen komt voor het verbeteren van hun situatie. Ook wil Jantje Beton samen met kinderen en jongeren vroeger in actie komen om het welzijn van de jeugd te waarborgen. DIt houdt in dat men bijvoorbeeld betrokken wil worden bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken, om er zeker van te zijn dat er genoeg speelplaatsen en andere voorzieningen voor de jeugd worden aangelegd.
 
De opbrengst van de jaarlijkse Jantje Beton Collecte komt voor de helft ten goede aan de projecten van het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton. De andere helft gaat naar de verenigingen en stichtingen die voor het Fonds collecteren. Zij mogen het geld houden voor eigen activiteiten. Op deze manier wordt met de opbrengst zowel het plaatselijk als het landelijk jeugdwerk financieel ondersteund.
 
 
niet voor publicatie:
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij het
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
 
Wilna Kuipers (030-2427267) of Will van Heugten
(030-2427266)
 
Postbus 85233, 3508 AE Utrecht
 
 

Deel: ' Jantje Beton laat zich door kinderen adviseren '
Lees ook