TuinbouwNet


Japanse eisen niet conform WTO

Japan heeft tijdens de jaarlijkse fytosanitaire onderhandelingen met Nederland voor het eerst duidelijkheid verschaft over de nationale maatregelen tegen een aantal algemeen voorkomende ziekten en plagen. De maatregelen blijken niet in verhouding te staan tot de eisen die aan Nederland worden gesteld. Deze Japanse handelswijze verdraagt zich niet met het WTO-verdrag, dat door Japan ondertekend is.

Bovendien leiden de Japanse eisen tot aanzienlijke meerkosten en verliezen voor onder andere de Nederlandse export van snijbloemen en vruchtgroenten. Volgende maand zal de EU-Commissie de druk verder opvoeren in haar overleg met Japan.

De voorzitter van de Nederlandse delegatie, J. van der Veen, onderstreepte de noodzaak van transparantie en consistentie van de Japanse regelgeving. "Een doorbraak op dit punt is voor agrarisch Nederland essentieel om de export naar dit belangrijkste agrarisch importerend land, fors te kunnen opvoeren."

Voor vruchtgroenten kwamen de beide delegaties overeen een nieuwe basis te gaan uitwerken voor het huidige protocol. De nieuwe versie moet de grootst mogelijke zekerheid bieden dat niet de totale Nederlandse export van vruchtgroenten moet worden stilgelegd als er onverhoopt een mediterrane fruitvlieg in ons land wordt gesignaleerd. Deze nieuwe basis legt meer verantwoordelijkheid bij de individuele teler.

Daarnaast heeft Nederland voor de korte termijn aangedrongen op het plaatsen van minder valletjes voor het opsporen van de mediterrane fruitvlieg en een kortere periode dat de vallen geplaatst moeten zijn. Verder werden de delegaties het eens over de uitbreiding van drie nieuwe gebieden in ons land van waaruit vruchtgroenten uitgevoerd mogen worden naar Japan. Dit zijn de Harmelerwaard, Zaltbommel en Zevenbergen.

Voor bloembollen waren de Japanners weinig toeschietelijk om op de Nederlandse voorstellen in te gaan. Japan heeft de intentie om vanaf 2001 een aantal bijzondere bolgewassen en virusvrije dahlia's zonder quarantaine toe te laten. Ook overweegt Japan om de inspectie door monitoring voor tulp uit te breiden naar alle bolgewassen.

Nederland krijgt nog geen toegang op de Japanse markt voor de boomsoorten malus en prunus vanwege het voorkomen van bacterievuur. Voor de uitvoer van Nederlandse appels naar Japan zijn de voorwaarden bekendgemaakt door de Japanners. Ook werd onderhandeld over de procedure voor het opheffen van het Japanse importverbod van pootaardappelen. Er is op dit punt nog een lange weg te gaan, maar er is duidelijkheid over de quarantaine organismen.

De Nederlandse delegatie stond onder leiding van J. van der Veen, voorzitter van het Productschap Tuinbouw, die optrad als speciaal adviseur van de minister van LNV. De EU steunde de Nederlandse delegatie bij de besprekingen.

Deel: ' Japanse eisen tuinbouwproducten niet conform WTO '
Lees ook