EVD

Japan: De Japanse markt en de Nederlandse aanpak

---

Het LNV bureau in Tokio heeft onderzoek gedaan naar de positie van Nederland op de Japanse markt voor landbouwproducten. Dit onderzoek leverde twee rapporten op.

De Japanse markt en de Nederlandse aanpak: ervaringen, evaluatie en aanbevelingen
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag waarom Nederland in Japan voorbijgestreefd wordt door andere Europese landen als het gaat om de afzet van landbouwproducten. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle landen op de Japanse markt als collectief gebruik maken van herkenbare symbolen om de eigen identiteit te benadrukken (bijvoorbeeld een Danish logo op alle Deense producten).
Een aantal landen (Denemarken, Frankrijk) heeft ook de promotie van hun producten sterk collectief georganiseerd. Zo werken in Denemarken overheid, bedrijfsleven en brancheorganisaties samen om Deense producten in Japan te promoten. In Frankrijk speelt de overheid een duidelijk initiërende rol. De Nederlandse collectieve promotie beperkt zich tot de bloembollen en in Europees verband tot uien. Toch kunnen Nederlandse bedrijven ook zonder de collectieve steun succesvol zijn op de Japanse markt door goed te luisteren naar de Japanse klant en in te springen op de lokale gewoonten. Op basis van interviews en praktijkvoorbeelden zijn in dit rapport 27 aanbevelingen geformuleerd die de Nederlandse positie op de Japanse markt zouden kunnen verstevigen.

Food Safety and Piece of Mind in Japan: Traceability as a Marketing Tool
In dit rapport is één van de aanbevelingen uit het hiervoor genoemde rapport uitgewerkt. Dit rapport heeft betrekking op voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten. Sinds de voedselschandalen van 2002 zijn de overheid, de voedselverwerkende industrie en de distributiesector in Japan aan de slag gegaan met traceringssystemen voor voedsel. Traceerbaarheid is een nieuw marketinginstrument geworden in Japan. Dit rapport bevat een overzicht van alles wat er op dit terrein in Japan gebeurd.

Meer informatie:
De rapporten kunnen (gratis) worden opgevraagd bij:

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Industrie en Handel,
Contactpersoon: Mw. A.P. Luijkx-Visser
E-mail: a.p.luijkx-visser@ih.agro.nl

Fax: (070) 378 61 23

28.03.2003
---

Bron: Berichten buitenland; Maandblad van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Japan: een klein marktaandeel is een grote omzet Freek Vossenaar, LNV-raad Tokio
Nummer: 101223
Zie ook:
Japan: marktentree
Japan: promotie en reclame
Japan: agro

Meer informatie over dit onderwerp is op te vragen onder vermelding van nummer 101223 bij de informatiemanager JAPAN (Marjolijne Meuleman), e-mail JAPAN, fax (070) 385 80 97, telefoon (070) 778 88 44.

Deel: ' Japanse markt en de Nederlandse aanpak '
Lees ook