Gemeente Breda

Persberichten

26-02-2003

JEKA naar Seminarieweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft maandag 24 februari de projectdefinitie voor het verplaatsen van voetbalvereniging JEKA naar de Seminarieweg besproken. De grootste Bredase amateurvoetbalvereniging gaat van het sportcomplex Molengracht/Claudius Prinsenlaan naar de Seminarieweg. De gemeente heeft inmiddels de gronden aangekocht. De dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu, Cultuur en Economische Zaken neemt het ontwikkeltraject tot en met de oplevering van de bouwrijpe grond voor haar rekening. De dienst SAW is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van het nieuwe sportcomplex. Het streven is om in het voetbalseizoen 2006/2007 het nieuwe complex in gebruik te hebben.

De voetbalvereniging JEKA maakt gebruik van een sportcomplex aan de Molengracht/Claudius Prinsenlaan met vijf velden. Voor het competitievoetbal is er een tekort aan velden. Op de huidige locatie is het niet mogelijk uit te breiden. In de omgeving zijn nog andere voetbalcomplexen. Ook hier zijn geen mogelijkheden om deze op zaterdag te gebruiken voor competitiegebruik. Verreweg het grootste aantal jeugdleden woont in de aan het complex grenzende wijken Heusdenhout, Brabantpark, IJpelaar, Sportpark en Ginneken. Bij het zoeken naar de ruimtelijke mogelijkheden voor een nieuw complex heeft het bestuur aangegeven dat dit in principe niet verder dan 1,5 kilometer verwijderd mag zijn van de huidige locatie. Een nieuw complex zal vooral voor de jeugdleden goed en veilig bereikbaar moeten zijn. Gelet op de gestelde randvoorwaarden is in overleg met de gemeente gedacht om het complex te verplaatsen naar een locatie aan de Seminarieweg tegen de zuidelijke rondweg. Het nieuwe complex zal bestaan uit vijf grasvelden en één kunstgrasveld.

De gemeente heeft een projectdefinitie opgesteld, onder meer om zeer zorgvuldig om te gaan met de inpassing van een sportcomplex in een gebied met behoud van landschappelijke kwaliteit. De totale kosten voor de aanleg bedragen zon 4 miljoen Euro.

Breda, 26 februari 2003.

Deel: ' JEKA naar Seminarieweg in Breda '
Lees ook