Gemeente Heerenveen

Persberichten

Jelle Luchtenveld benoemd tot ereburger van de gemeente Heerenveen 21-3-2003
De heer Jelle Luchtenveld uit Jubbega is donderdagavond 20 maart benoemd tot ereburger van de gemeente Heerenveen. De bij de benoeming horende oorkonde, bloemen en het cadeau zijn aan hem overhandigd door burgemeester Peter de Jonge tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag waar Luchtenveld afscheid nam als voorzitter van deze vereniging.

De gemeenteraad heeft het besluit om dit ereburgerschap toe te kennen, gegrond op de volgende overwegingen:

* dat de heer Jelle Luchtenveld, geboren op 8 april 1935 en wonende thans te Jubbega, in maart 1996, voor de tweede keer, werd verkozen en benoemd tot voorzitter van de Vereniging van Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag;

* dat de heer Luchtenveld op inspirerende en een zeer eigen wijze in het totaal veertien jaar leiding heeft gegeven aan de Vereniging van Plaatselijk Belang;

* dat hij, als vrijwilliger en bestuurder, vanaf het eerste uur tot op de dag van vandaag zeer actief betrokken is en is geweest bij het realiseren, beheren en exploiteren van de Expansiehal te Jubbega;

* dat hij bij de dreigende sluiting van het zwembad te Jubbega een meer dan actieve rol heeft gespeeld om deze voorziening voor het dorp te behouden;

* dat hij als bestuurder van de toenmalige Bouwcorporatie Heerenveen e.o. zich jarenlang actief heeft ingezet voor de belangen van de huurders en de bewoners van Jubbega;

* dat hij vanuit al die functies altijd de belangen van de inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag heeft behartigd ten aanzien van:


* de bedrijvigheid en werkgelegenheid in beide dorpen
* het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
* het wel en wee van het verenigingsleven in de beide dorpen
dat door zijn inzet en manier van werken de rol van Plaatselijk Belang als overlegpartner voor gemeente, provincie en andere overheidsorganen nadrukkelijker en vanzelfsprekender is geworden

Deel: ' Jelle Luchtenveld benoemd tot ereburger van gemeente Heerenveen '
Lees ook