Gemeente Noordwijk

P E R S B E R I C H T

JEUGD- EN JONGERENWERK NOORDWIJK MAAKT NIEUWE START

Het Noordwijkse jongerenwerk is volop in beweging. Na een tijdrovende aanloopperiode richting jongerenwerk "nieuwe stijl", zijn er nu concrete stappen gezet om dit te bereiken.

Voorzieningen voor jongeren tot 16 jaar

Per 1 augustus is de sleutel van de voormalige WillibrordMavo aan de Van Panhuysstraat 17 overhandigd aan de coördinator van het Jongerenwerk, Inge Hoefnagel. Nu de leerlingen van de Zeehonk zijn verhuisd naar de Duinweg, zijn er twee lokalen en een grote zaal beschikbaar voor jongerenactiviteiten. Met de ingebruikname van deze nieuwe ruimten waar de jongeren elkaar kunne ontmoeten en waar activiteiten worden aangeboden, wordt voorkomen dat de jongeren op straat moeten rondhangen. De jeugd tot16 jaar zal worden betrokken bij de activiteiten en inrichting van deze locatie. De overige drie lokalen worden in gebruik gegeven aan de Naschoolse opvang. Hiervan kunnen de tieners ook deelnemen aan de activiteiten van het jongerenwerk.

Vrijwilligers

Een van de lokalen wordt in september ingericht voor de nieuwe vrijwilligersvacaturebank. Nu de raad heeft ingestemd met de nota vrijwilligersbeleid voor de gemeente Noordwijk, is er ook een budget om dit initiatief te uit te voeren. Een beroepskracht zal dit project ondersteunen.

De vraag om en dan vooral het tekort aan- vrijwilligers is in deze periode helaas weer duidelijk geworden. Het jaarlijkse Doefeest, gericht op jongeren tussen 6 en 12 jaar, werd op alle vijf dagen doorgaans bezocht door 170 kinderen per dag. Hiervoor zijn, behalve de inzet van vijf beroepskrachten, minimaal 16 vrijwilligers per dag nodig. Ondanks alle pogingen om dit aantal te halen, zijn er weliswaar acht gemotiveerde en ervaren vrijwilligers gevonden, maar dit aantal is onverantwoord ten opzicht van de grote groep bezoekers. Met tegenzin is besloten om het feest dit jaar niet door te laten gaan. Volgend jaar hopen we het traditionele Doefeest, gedragen door vrijwilligers, in de Van Panhuysstraat te houden.

Nieuw bestuur jongerenwerk gezocht

Voor de nieuwe start van het jongerenwerk zijn vrijwillige bestuursleden nodig voor de nieuw op te zetten stichting Jongerenwerk Noordwijk. De Gemeente Noordwijk zoekt op korte termijn minimaal vijf nieuwe bestuursleden die willen werken aan de ontwikkeling van een zelfstandige welzijnsorganisatie in ontwikkeling. De administratieve taken en het technisch werkgeverschap van de opbouwwerkers zijn uitbesteed. naast de huidige coördinator en opbouwwerker zal een extra ambulant jongerenwerker worden aangesteld.

Voorzieningen 16+

Voor de jongeren van 16 jaar en ouder is besloten om een tijdelijke voorziening te realiseren naast de Northgosporthal. Nu de eerste bouwtekeningen klaar zijn, wordt binnenkort besloten of er een bouwvergunning wordt verleend. Om de gebruikers en omwonenden de ruimte te geven voor eigen inbreng, wordt er op woensdag 29 augustus een informatieavond in de Sporthal belegd. De wethouder, P. van Bockhove en de coördinator Inge Hoefnagel, zullen die avond aanwezig zijn.

Noordwijk, 20 augustus 2001

Deel: ' Jeugd- en jongerenwerk Noordwijk maakt nieuwe start '
Lees ook