Gemeente Alkmemade


Nieuwsbericht

11-02-2003
Denkt u mee?
Over het jeugd- en met name het onderwijsbeleid in de gemeente Alkemade

Het komende voorjaar staat in het teken van inventariseren wat u, jongeren, ouders, ouderraden en professionele instellingen, belangrijke aandachtspunten vindt op het terrein van algemeen jeugdbeleid en onderwijs in het bijzonder. U krijgt de kans richting te geven aan het beleid op dit gebied dat wij de komende vier jaar gaan uitvoeren.

U kunt op verschillende manieren meepraten en meedenken om richting te geven aan het beleid voor de komende vier jaar:
* Invullen van de onderstaande enquête
Vult u - als ouder - in ieder geval deze enquête in. U kunt de enquête hier downloaden en uitprinten. Leg de ingevulde enquête in de daarvoor bestemde bakjes in de hal van de school en bij de balie van het gemeentehuis of stuur deze op naar Gemeente Alkemade, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.


* U kunt zich opgeven voor één van de inventarisatieavonden of
-ochtenden met ouders over het onderwerp onderwijs die in maart plaatsvinden. Wij willen graag inventariseren wat u vindt van hetgeen er voor de jeugd en voor het onderwijs in Alkemade wordt gedaan. U kunt zich voor 1 maart schriftelijk, telefonisch (071 332 72 50) of via de mail e.vandehaterd@gemeentealkemade.nl aanmelden als deelnemer aan deze avonden/ochtenden in het gemeentehuis. De data zullen in overleg met de deelnemers worden vastgesteld.

* Deelnemen aan de conferentie onderwijsbeleid U kunt meepraten over onderwijsbeleid op de onderwijsconferentie in maart 2003. Ook zullen dan de resultaten van de enquête bekend worden gemaakt.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Esther van de Haterd, beleidsmedewerkster onderwijs (071 332 72 50). U ontvangt dan automatisch een uitnodiging met datum en tijdstip.
* U kunt jongeren stimuleren de jeugdenquête in te vullen die in maart wordt gepubliceerd in jongerenkrant LINK. Deze krant zal dan Huis aan Huis worden verspreid.

U kunt de jongeren attenderen op het jeugddebat dat zal plaatsvinden. Informatie hierover volgt in het Witte Weekblad en op deze website.

Kortom er zijn veel mogelijkheden om uw mening te laten horen. Doet u mee ......


+ Achtergrondinformatie

Zoekwoorden:

Deel: ' Jeugd- en onderwijsbeleid in Alkemade '
Lees ook