Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

06-07-1999

Jeugd in Holwierde krijgt mogelijk eigen onderkomen

Burgemeester en wethouders van Delfzijl gaan de Raad in de vergadering van 22-07-1999 voorstellen om 17 duizend gulden beschikbaar te stellen voor een onderkomen voor de jeugd in Holwierde.

Tijdens het werkbezoek van het college - eind vorig jaar - aan het dorp Holwierde is gevraagd naar de mogelijkheden voor een eigen jeugdhonk. Met deze vraag zijn een aantal mensen op zoek gegaan naar een locatie en naar een gebouwtje. Vervolgens is de initiatiefgroep schriftelijk en mondeling bij de bewoners nagegaan of er voldoende draagvlak is voor een jeugdhonk. Tenslotte zijn de organisatorische en financiële zaken uitgewerkt.

Het onderkomen is gedacht nabij de Bierumermaar, aan het einde van de parkeerplaats bij de ingang van het sportpark Katmis en in de buurt van de manege. Het onderkomen zelf is van hout en komt te staan op betonnen elementen. De EDON zorgt voor de aansluiting van gas, licht en CAI tot aan de meterkast in het gebouwtje. De Gemeente zorgt met de jeugd (graafwerk) voor de wateraansluiting en de riolering. De jeugd gaat zelf het gebouwtje inrichten en opknappen.

Organisatorisch komt het gebouw - vooreerst - in eigendom van de stichting Dorpsbelangen. Wel is er inmiddels een jongerenvereniging in oprichting. Deze vereniging dient het onderkomen te exploiteren. Gaat alles volgens verwachting dan zal het onderkomen, dat nu nog in Wildervank staat, door inzet van een loonbedrijf en de jeugd eind juli verhuizen naar Holwierde.

Er is bewust voor gekozen voor een semi-permanent (houten) gebouw, in eigendom van de stichting Dorpsbelangen. Dit is gedaan omdat het college eerst wil zien of het onderkomen aanslaat en verantwoord kan worden geëxploiteerd. De kosten van het gebouw, de kosten voor de EDON, de kosten voor de aansluting van water en riolering en een startsubsidie voor de jeugdvereniging in oprichting kunnen worden betaald uit de reserve jeugd- en jongerenwerk, welker reserve hierna uitgeput is.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer A.J.Huisman, telefoon 0596-639911.

Deel: ' Jeugd in Holwierde krijgt mogelijk eigen onderkomen '
Lees ook