Gemeente Maassluis

Persbericht

Perscommuniqué van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 2 november 1999

Jeugd Ontmoetings Plaats
In mei van dit jaar is een bouwaanvraag gepubliceerd met het voornemen om voor een periode van vijf jaar vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen om de plaatsing van een Jeugd Ontmoetings Plaats (JOP) aan de Oleanderstraat mogelijk te maken. Omwonenden zijn over dit voornemen per brief geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan zijn er 28 bezwaren ingediend. Het overgrote deel van de bezwaarmakers had niet zozeer moeite met de komst van een JOP, maar wel met de voorgestelde locatie tegenover het wijkgebouw De Groene Stip. De gemeente kan begrip opbrengen voor deze bezwaren, en daarom is in overleg met het wijk- en buurtbeheer, de afdeling groenvoorziening van de gemeente en een afvaardiging van de betrokken jongeren gezocht naar een minder gevoelige plek voor de plaatsing van een JOP aan de Oleanderstraat. Diegenen die in een eerder stadium bezwaar hebben gemaakt, zullen over deze nieuwe locatie worden geïnformeerd.

Laatste wijziging: 03 November 1999

Deel: ' Jeugd ontmoetings aan Oleanderstraat in Maassluis '
Lees ook