Gemeente Waalre

VRIJDAG 14 MEI: JEUGDDEBAT IN GEMEENSCHAPSHUIS 'T HAZZO

Op vrijdag 14 mei aanstaande organiseert de gemeente Waalre een jeugddebat in gemeenschapshuis 't Hazzo voor Waalrese jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Vanaf 20.00 uur is de jeugd welkom en om 20.30 uur begint het debat. Het doel van de avond is om een gesprek op gang te brengen tussen jongeren en het gemeentebestuur over onderwerpen die de jeugd belangrijk vindt. Tevens wordt de belangstelling onder de Waalrese jeugd gepeild voor de oprichting van een jongerenraad. De gemeente heeft de avond georganiseerd in samenwerking met de Brede Welzijns Instellingen (BWI) en jongeren uit het Waalrese verenigingsleven.
Zij bedachten het thema voor deze avond: Verveling. Het programma voor de avond is informeel. Onder leiding van de heer T. Franken wordt een discussie op gang gebracht door middel van het voorleggen van stellingen. Dit zal gebeuren op de manier zoals in het TV-programma Het Lagerhuis. Na de discussie wordt de mening van de jongeren gevraagd over het vervolg van deze avond, en de vorming van een jongeren-gemeenteraad. Vervolgens is er een feest. Alle Waalrese jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar hebben
inmiddels een uitnodiging voor deze avond ontvangen. Ook de gemeenteraadsleden en politieke partijen van Waalre zijn uitgenodigd voor het debat. Wethouder F. Creemers, Welzijn, heeft toegezegd aanwezig te zijn.
Nota Jeugdbeleid
Het idee voor een jeugddebat komt voort uit de wens van de Waalrese politiek om meer aandacht te besteden aan de plaatselijke jeugd. In 1998 heeft de gemeente een 'Nota Jeugdbeleid' opgesteld in samenwerking met verenigingen en instellingen die in Waalre werkzaam zijn met en voor jongeren. Hieruit kwam naar voren dat preventie, participatie en perspectief belangrijke uitgangspunten zijn voor een goed jeugdbeleid. Een jongerenraad is één van de middelen om de participatie van de Waalrese jongeren bij de lokale politiek te bevorderen. Het jeugddebat op 14 mei aanstaande is bedoeld om de interesse van de Waalrese jongeren hiervoor te peilen en om te horen welke ideeën zij zelf hebben ten aanzien van politiek betrokkenheid.
Waalre, 10 mei 1999

Deel: ' Jeugddebat in gemeenschapshuis 't Hazzo Waalre '
Lees ook