Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MINISTERIE VWS https://minvws.nl

MinVWS: Jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij gemeenten

Maandag 27 mei 2002, persbericht nummer 64

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de LVT en de VNG hebben maandag een convenant gesloten over verbetering van de jeugdgezondheidszorg. Het convenant is het gevolg van het besluit van het kabinet alle taken voor de gezondheidszorg voor 0 tot 18-jarigen in één hand te brengen, die van de gemeenten. De taken worden uitgevoerd door de GG&GD'en. Tevens komt er één basispakket met taken waaraan de JGZ moet voldoen. Tot nu toe is de JGZ in tweeën opgesplitst: van 0-4 jarigen via de consultatiebureau's bij de thuiszorg, van 4-18 jaar bij de gemeenten via de GG&GD'en. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de overheveling. Het kabinet heeft hiervoor structureel 32 miljoen euro extra uitgetrokken. Het basistakenpakket wordt op 1 januari 2003 van kracht. Gemeenten krijgen de regie over de hele jeugdgezondheidszorg maar kunnen taken uitbesteden, bijvoorbeeld ook aan de thuiszorg. Het bedrag dat tot nu toe jaarlijks via de AWBZ beschikbaar was voor de zorg aan kinderen van 0-4 jaar (132 miljoen euro) wordt naar gemeenten overgeheveld. Hiervoor maakt het ministerie van VWS een specifieke regeling voor de verdeling van de middelen.

-0-0-0-

Deel: ' Jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij gemeenten '
Lees ook