Provincie Limburg

Jeugdhulpverlening geeft inzicht in wachttijden met website (058)

Voor Nederland unieke website als onderdeel van aanvalsplan wachttijden

Vandaag hebben de Limburgse instellingen voor jeugdhulpverlening een unieke website in gebruik genomen: www.jeugdzorglimburg.nl. Op deze website worden wekelijks de actuele wachttijden voor jeugdhulpverlening openbaar gemaakt. Daarmee leggen de instellingen in feite in het openbaar verantwoording af over het terugdringen van de wachttijden. Voor de Nederlandse jeugdzorg is dit uniek. De website is in opdracht van de Provincie Limburg ontwikkeld.

Het is voor het eerst dat instellingen voor jeugdhulpverlening in een provincie gezamenlijk de registratie van wachttijden uniform en via een publieke website voor iedereen zichtbaar maken. De website maakt onderdeel uit van het programma Aanval op de wachtlijsten. In het aanvalsprogramma heeft de Provincie Limburg, samen met de instellingen voor jeugdhulpverlening als doel geformuleerd: nul wachtenden op 1 januari 2004 (bij gelijkblijvende instroom). De cijfers op de website gaan terug tot 1 juli 2002. Dit maakt het mogelijk de ontwikkelingen in wachttijden goed te volgen en te analyseren. In eerste instantie zijn de cijfers opgenomen van de zorgaanbieders (XONAR, Stichting Zorgcircuits en Rubicon Jeugdzorg). Bureau Jeugdzorg volgt op zeer korte termijn.

Wekelijks worden de cijfers op de website geactualiseerd. Dit gebeurt door de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg zelf. Naast cijfermateriaal wordt de website ook gebruikt als communicatiemiddel tussen alle betrokkenen bij jeugdhulpverlening. Er komen actuele berichten en presentaties op de website over jeugdhulpverlening c.q. jeugdzorg en er is een agenda van belangrijke data voor workshops, conferenties enzovoorts.
De website is ontwikkeld in opdracht van de Provincie Limburg. Met de ontwikkeling is een bedrag gemoeid van 25.600,- . 27-2-2003 14:19

Deel: ' Jeugdhulpverlening Limburg geeft inzicht in wachttijden met website '
Lees ook