Rotterdam Airport

JEUGDLUCHTVAARTDAG ROTTERDAM AIRPORT GROOT SUCCES

Rotterdam Airport, 1 juli 2002

Op zaterdag 29 juni jongstleden werd op Rotterdam Airport een spectaculaire jeugdluchtvaartdag gehouden. Hiervoor werden 473 kinderen uit groep acht van basisscholen uit (deel)gemeenten vlak rond de luchthaven als mede hun ouders of begeleiders uitgenodigd.

Een kleine duizend bezoekers maakten zodoende gebruik van de invitatie om een kijkje achter de schermen van een van de meest dynamische en tot de verbeelding sprekende industrieën, de luchtvaartindustrie, te nemen. De zogeheten "Young Eagles Day" stond dit jaar in het teken van de vele carrièremogelijkheden die de luchtvaartindustrie jeugdige schoolverlaters biedt. Dat daarbij niet alleen hoeft te worden gedacht aan de tot ieders verbeelding sprekende beroepen als piloot en stewardess werd al snel duidelijk bij een bezoek aan het Rotterdam Airport Plaza.

Op het Plaza, opgebouwd in een van de grote, nieuwe hangars van het Rotterdam Jet Center presenteerden zich namelijk bedrijven en instanties zoals vliegtuigafhandelaar Servisair, Luchtvaartcatering Erasmus, luchtvaartmaatschappijen, Douane, Koninklijke Marechaussee, luchtverkeersleiding Nederland en natuurlijk Rotterdam Airport zelf.
Dat de luchtvaartindustrie een echte banenmotor is die veel welvaart brengt was de conclusie die de bezoekers snel trokken. Behalve aan economische aspecten werd ook aan operationele en milieutechnische kanten van de luchtvaart aandacht besteed.
Aan de hand van feiten en cijfers werd aangetoond dat reizen per vliegtuig niet alleen de veiligste maar ook de meest milieuvriendelijke wijze van transport is. Zo is vliegen 65 keer veiliger dan reizen per auto, 27 keer veiliger dan de trein en maar liefst 2200 keer veiliger dan fietsen. Het vliegtuig is daarnaast het enige vervoermiddel dat een zeer hoge snelheid en veel reisgemak koppelt aan een minimaal beslag op infrastructuur (grondgebruik) bij een minimaal brandstofverbruik per passagier.

De jeugdige genodigden werden na een uitvoerige rondleiding op het luchtvaartterrein waarvan brandweer demonstraties en de spectaculaire roofvogel demonstratie door de faunabeheerder van Rotterdam Airport deel uitmaakten, verrast op een rondvlucht boven hun eigen stad en regio.
Hiervoor had VLM Airlines een Fokker 50 beschikbaar gesteld en Shell de benodigde brandstof geleverd. Mede omdat de dag omlijst was door prachtig zonnig weer genoten de jeugdige bezoekers en hun begeleiders met volle teugen. Het mooiste compliment aan de luchtvaartindustrie zelf vormde de regelmatig gehoorde constatering dat veel van de bezoekers zich nooit hadden gerealiseerd zo dicht bij een internationale luchthaven te wonen en/of naar school te gaan.

Deel: ' Jeugdluchtvaartdag Rotterdam Airport groot succes '
Lees ook