Jeugdraad heeft eindelijk een dagelijks bestuur

Auteur: Olivier Cuvelier

Jeugdraad heeft eindelijk een dagelijks bestuur.

Na maanden lange discussies over het creëren van een dagelijks bestuur, binnen de Gemeentelijke Jeugdraad van De Panne. De vergadering heeft toch uiteindelijk beslist deze te verkiezingen.

Het doel van dit dagelijks bestuur is een duidelijk overzicht te hebben over de volledige organisatie. Werk maken van een degelijke structurering van alle aktiviteiten en andere problematiek binnen de gemeente die tot nu toe ontbrak.

Olivier Cuvelier werd unaniem verkozen tot de taak van Voorzitter op zich te nemen. De Jeugdconsulent zal dan fungeren als secretaris en penningmeester. Bram Degrieck, Thijs Blanckaert en Els Laridon zullen evenééns zetelen in het dagelijks bestuur als bestuursleden.

Tot voor heden was het de jeugdconsulent die alles realiseerde en in elkaar stak, dit betreffende initiatieven evenals de subsidiering van de jeugdverenigingen.

Vanaf nu zal alles moeten worden goedgekeurd worden in het dagelijks bestuur, om na kennisgeving aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring wordt gebracht aan de Gemeenteraad.

Ook zal het dagelijks bestuur inspraak hebben over de bouw van het nieuwe jeugdcentrum, een positieve zaak omdat het dagelijks bestuur niet afhangt van het gemeentebestuur zoals dit met de jeugdconsulent wel het geval was en is.

Het dagelijks bestuur zal binnen de korstte keren samenkomen voor de eerste maal, om met een goede inzet te starten.

Olivier Cuvelier

Voorzitter Gemeentelijke Jeugdraad.

P.S. Voor eventuele fotos kunt u mij contacteren op het Nr. 0476/96.63.11

Deel: ' Jeugdraad De Panne heeft eindelijk een dagelijks bestuur '
Lees ook