Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciale jeugdraad formuleert bedenkingen Brugge, 19/9/2001
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in verband met het decreet op het subsidiëren van een provinciaal jeugdbeleid schreef de Provinciale Jeugdraad een brief aan minister Anciaux. In deze brief worden bedenkingen en bekommernissen omtrent dit decreet geformuleerd.

De grootste bekommernis gaat uit naar organisaties werkend met kinderen en jongeren met een handicap. Zij werden vroeger erkend en betoelaagd door de Vlaamse gemeenschap. Het nieuwe decreet zou het beschikbare krediet voor dergelijke subsidies egaal verdelen over de vijf provincies. De Provinciale Jeugdraad is wel te vinden voor een betere en meer gelijke spreiding van de beschikbare middelen, maar wijst er tegelijk op dat het aandeel van deze organisaties in West-Vlaanderen aanzienlijk groter is dan in de rest van Vlaanderen. Er wordt gevreesd dat de West-Vlaamse organisaties (vb. Oranje uit Brugge en WVA uit Ieper) die steeds in het verleden en ook nu nog hun relevantie en meerwaarde bewezen hebben straks in omstandigheden terecht zullen komen die hun voortbestaan bedreigen.

Ten slotte bestaan er ook twijfels rond het betrekken van de zogenaamde individuele jongere in de Provinciale Jeugdraad. Zoiets is volgens de leden een mooie gedachte en een nobel streven, maar in de praktijk moeilijk realiseerbaar.
Bovendien kunnen individuele jongeren deelnemen aan de Gemeentelijke Jeugdraden. De stem van deze lokale jeugdraden wordt nog steeds gehoord binnen de Provinciale Jeugdraad. Op die manier krijgen ook de individuele jongeren weerklank die zelfs kan doorstromen naar het landelijk niveau.

Deel: ' Jeugdraad West-Vlaanderen heeft bedenkingen rond subsidies '
Lees ook