Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 17 mei 2002

Jeugdrecht: Agalev voorzichtig tevreden en waakzaam


Agalev is blij dat er eindelijk een principieel akkoord is bereikt over het nieuwe jeugdrecht en hoopt dat minister Verwilghen nu snel met de lang aangekondigde wetteksten naar het parlement zal komen. Het gisteren bereikte akkoord is een raamakkoord met een aantal positieve aspecten maar ook met nog een aantal onduidelijkheden. Positief is dat op de eerste plaats de wet op de jeugdbescherming grondig wordt hervormd en dat de alternatieve maatregelen structureel worden verankerd. Hierdoor wordt een diversiteit van herstelgerichte en alternatieve maatregelen wettelijk geregeld: de gemeenschapsdienst, de herstelbemiddeling, enzovoort., naast het behoud van de bestaande maatregelen van ondertoezichtstelling, plaatsing ambulante en residentiële open en gesloten voorzieningen. Niet alleen de diversiteit van herstelgerichte alternatieven die jongeren 'verantwoordelijkheid geven' is een pluspunt. Een tweede positieve zaak is dat er meer rechtswaarborgen voor jongeren worden ingeschreven in de nieuwe wet.

Een vraag die echter open blijft is of een geldboete als maatregel wel kan in de hervorming van de jeugdbescherming. Dit kan enkel in het strafrecht, en niet in een vernieuwd jeugdrecht. De uithandengeving blijft feitelijk behouden zoals in de huidige wet in de jeugdbescherming. De bedoeling is dat deze minderjarigen in de voorlopige fase niet langer in de instellingen van de gemeenschap terecht komen, maar in een federale instelling. Dat kon nu ook al in Everberg. Deze minderjarigen vanaf 16 jaar verblijven na het vonnis nu in de gewone gevangenissen. De minister van justitie wil ze samen zetten in één federale gevangenis of ze als jongeren hergroeperen in bestaande gevangenissen. Het is een goede zaak dat de gemeenschappen hier ook een aanbod blijven doen; zoals de Vlaamse gemeenschap trouwens in pilootprojecten reeds doet. Agalev wil meer duidelijkheid over wat in afwachting van de nieuwe wet gebeurt met het samenwerkingsakkoord rond Everberg. Er komt ook een wetsontwerp voor strengere aanpak en straffen voor meerderjarigen die misbruik van minderjarigen maken en minderjarigen inzetten om voor hen criminaliteit te plegen. Dit is een zeer goede zaak omdat nu immers wordt vastgesteld dat minderjarigen nu 'gebruikt' worden door meerderjarigen.

Conclusie:
Agalev kijkt uit naar de wetteksten die gestalte moeten geven aan een 'beter' jeugdrecht dat minderjarigen meer verantwoordelijkheid maar ook meer rechtswaarborgen biedt en dat het maatregelenpakket uitbreidt met alternatieve en herstelgerichte sancties.

Fauzaya Talhaoui, Volksvertegenwoordiger
Meryem Kaçar, Senator,
Veerle Declercq, Vlaams Volksvertegenwoordiger

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Jeugdrecht, Agalev voorzichtig tevreden en waakzaam '
Lees ook