Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De jeugdzorg krijgt nog dit jaar 21 miljoen gulden extra voor de aanpak van wachtlijsten. Hiervan wordt 18 miljoen door provincies en grote steden verdeeld over regionale instellingen; drie miljoen beschikbaar voor de wachtlijsten bij landelijke internaten in de jeugdzorg. Staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft maandag aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet hiertoe op haar verzoek heeft besloten.

Het extra geld mag alleen worden gebruikt voor het helpen van jongeren die daadwerkelijk op de wachtlijst staan. De belangrijkste wachtlijsten bestaan voor de Bureau's jeugdzorg, ambulante hulp, daghulp en Advies- en Meldpunten kindermishandeling. Vliegenthart heeft over de wachtlijstaanpak afspraken gemaakt met de provincies en de grote steden; die zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de jeugzdorg.

Het kabinet reageert met haar besluit op het advies dat de commissie Wachtlijsten Jeugdzorg (commissie-Peer) onlangs heeft uitgebracht. De commissie heeft op verzoek van Vliegenthart de aard en omvang van de wachtlijsten in de jeugdzorg onderzocht en voorstellen gedaan voor structurele verbetering. Ook adviseerde de commissie op korte termijn extra geld uit te trekken voor de wachtlijstaanpak in de jeugdzorg. In Meerjarenafspraken tussen kabinet en provincies is eerder al dertig miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de wachtlijstaanpak en de versterking van de Bureau's Jeugdzorg.

Het kabinet neemt het rapport-Peer op hoofdlijnen over. Dat betekent dat op korte termijn provinciale plannen gemaakt moeten worden voor de wachtlijstaanpak. Ook moet de gegevensvoorziening in de jeugdzorg sterk verbeteren. De uitwerking vindt plaats in overleg met het Interprovinciaal Overlegorgaan, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland.

Deel: ' Jeugdzorg krijgt 21 miljoen voor aanpak wachtlijsten '
Lees ook