Persbericht

22 februari 1999

GRATIS ACTUELE JAARUITGAVE "JIJ & EUROPA" VOOR JONGEREN MET EUROPESE REISPLANNEN

Speciaal voor jongeren die een tijdje in een van de landen van de Europese Unie willen verblijven voor stage, studie, cursus of (werk)vakantie is per
2 maart "Jij & Europa" 1999 gratis verkrijgbaar bij alle bibliotheken, Jongeren Informatie Punten (JIP's),
Postbus 51, de ANWB-winkels en het Europa Centrum. In 68 full colour pagina's wordt aan de hand van tips uit de praktijk en grondige research een vrijwel compleet beeld gegeven van de mogelijkheden.

Uit eigen ervaring vertellen radio 3 FM DJ Isabelle, Veronica's reispresentatrice Floortje Dessing, Volumia! zanger Xander de Buisonje, minister Loek Hermans en staatssecretaris Dick Benschop over hun "tijdje buitenland".

"Jij & Europa" verschijnt in een oplage van 300.000 exemplaren. Het is de jaarlijkse uitgave van het Europa Centrum, een onafhankelijke stichting die jongeren informeert over de Europese Unie.

Voor de redactie: u kunt "Jij & Europa" 1999 bij ons aanvragen zodat deze 2 maart naar u wordt toegestuurd, een kopie van de omslag treft u bijgaand. Meer informatie: Marleen Scheurkogel (directeur)/Susan Karsten (project-coordinator) telefoon 070-3508620, email eurocen@worldonline.nl

Europa Centrum
Riouwstraat 137

2585 HP DEN HAAG
tel: 070-3508620
fax: 070-3587606
e-mail adres: eurocen@worldonline.nl
Internetsite: http://www.europacentrum.nl

Deel: ' 'Jij & Europa' voor jongeren met Europese reisplannen '
Lees ook