JobNews absolute koploper onder Marketing- & Reclameprofessionals

VNU’s OBA-onderzoek toont marktverschuivingen in Internetvacatureland

Uit het zojuist verschenen en in opdracht van VNU Business Publications (o.m. Intermediair) gehouden Online Bereiksonderzoek Arbeidsmarkt blijken interessante marktverschuivingen t.o.v. het nog maar een half jaar eerder gehouden vorige onderzoek. De doelgroep bestond uit HBO- & hoger opgeleiden tot 45 jaar. Het reële bereik van arbeidsmarktsites als JobNews bestaat overigens ook uit een categorie die wellicht wat ouder dan 45 is, maar zeker ook uit de categorie doorgegroeide MBO-plussers. Het veldwerk voor dit onderzoek vond afgelopen najaar plaats. Interessante constateringen uit het nieuwe OBA:


- M.b.t. het totale bereik van de op hoger opgeleiden gerichte arbeidsmarktsites geldt dat enkel JobNews groeide, dat Intermediair daalde en Monsterboard gelijk bleef.
- M.b.t. het weekbereik van de top 6 (voorjaar: top 8) arbeidsmarktsites qua bereik in specifieke arbeidsmarkt-segmenten valt op dat Monsterboard hierin niet voorkomt. Voor het segment Marketing & Reclame geldt dat enkel Intermediair en JobNews de 2% overschrijden; Intermediair met 4% en JobNews nagenoeg het dubbele met 7,6%.

Het succes van JobNews onder reclame- & marketingprofessionals zal mede gebaseerd zijn op het voor die groep aantrekkelijke gegeven dat ook alle personeelsadvertenties uit Adformatie op JobNews verschijnen. Hierdoor heeft JobNews permanent vier keer zoveel relevante vacatures dan collegae Monsterboard en Intermediair.

Overigens blijkt uit het onderzoek ook dat 80,4 % der reclame- & marketingprofessionals het Internet daadwerkelijk gebruikt (nr. 2! na de automatiseerders met 91,5%), en dat van deze groep 71,2% het Internet o.a. benut om informatie over vacatures te krijgen.

Deel: ' JobNews koploper onder Marketing- & Reclameprofessionals '
Lees ook