Ingezonden persbericht

Persbericht

Amsterdam, 31 aug. 2001

Traditioneel Jodendom in Nederland verwerpt afwijzend gedrag over Zionisme

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft zich met andere in het Centraal Joods Overleg verenigde Joodse organisaties tot de ministers Van Aartsen en Van Boxtel gewend met het verzoek scherp stelling te nemen tegen pogingen op de Durbanconfrentie Zionisme aan racisme gelijk te stellen. Minister Van Boxtel leidt bij de VN-conferentie de Nederlandse delegatie. Daarmee schaart het traditioneel-Joodse kerkgenootschap zich achter de vele Joodse organisaties overal ter wereld die zich verbonden voelen met Israel en het Zionisme en dezer dagen trachten gewraakte passages in de concept-slotverklaring van de conferentie, waarin Israel wordt geïsoleerd, de Holocaust wordt gemarginaliseerd en Zionisme gelijk wordt gesteld aan racisme, van tafel te krijgen.

Rabbijn Raphael Evers van het NIK: "Het protest van Neturei Karta te Durban dat zich richt tégen het Zionisme keurt het NIK ten sterkste af. Juist waar Israel onze steun verdient, kan het niet zijn dat een zeer klein groepje op een dergelijke wijze de indruk wil wekken dat het Jodendom, orthodox, traditioneel of van welke signatuur ook, zich tegen het Zionisme keert. Het Zionisme beoogt de legitieme vestiging van een staat voor het Joodse volk in haar moederland, waar het duizenden jaren van verbannen is geweest, maar waar tot onze vreugde nu sinds ruim vijftig jaar een Joodse staat functioneert waarin iedere Jood zijn Jodendom ten volle kan beleven; daarop heeft iedere Jood, waar ook ter wereld, zijn kompas gericht."

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is de landelijke organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland. Ruim dertig Joodse Gemeenten maken van het kerkgenootschap onderdeel uit. Het NIK houdt zich bezig met identiteitsversterking van de Joden in Nederland en de behartiging van hun belangen.

Meer informatie: rabbijn Raphael Evers, tel. 06-553 75211

Deel: ' Jodendom Nederland verwerpt afwijzend gedrag over Zionisme '
Lees ook